Търсене

Начало Интервю Кметът на община Исперих Бейсим РУФАД: Стремим се стъпка по стъпка да изпълним поетите ангажименти
Кметът на община Исперих Бейсим РУФАД: Стремим се стъпка по стъпка да изпълним поетите ангажименти
16 December 2018

Г-н Руфад, как бихте определили вече отминаващата 2018 година?

Ще изпратим годината с добри резултати, но както е прието да се казва, винаги може и повече...

 

Предстои четвърта година от мандата Ви, каква е равносметката?

От началото на мандата аз и моят екип последователно работим по реализирането на целите, които бяха заложени в програмата ми за управление. Стремим се стъпка по стъпка да изпълним поетите ангажименти, но за съжаление само три години не са достатъчни за решаване на натрупаните във времето сложни казуси.17_12_2018_kmet-1.jpgИсперих - разбитата улична и междуселищна пътна мрежа?

Непрекъснато търсим варианти за решаването му. В началото на мандата ми, благодарение на средствата, отпуснати от правителството на Бойко Борисов, изцяло асфалтирахме улиците в три населени места. С капиталови разходи до този момент успяхме да ремонтираме, макар и частично, 18 улици в девет населени места, от които три в града, както и част от общинския път между селата Свещари и Райнино. През 2019 година предстои да бъдат рехабилитирани седем улици в Исперих и няколко улици в селата на общината. Вярвам, че ще успеем да променим визията на града и общината.


Как общината работи в посока осигуряване на по-добри условия за живот?

В рамките на три години по ПУДООС изградихме девет площадки за отдих на открито, а по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища санирахме четири блока. Осъзнавайки колко важно е децата да учат в добра среда по европейски стандарт, може би един от най-важните проекти, които реализирахме, е за ремонт на професионалната гимназия в Исперих. Преди дни официално открихме завършеното училище, което изцяло е преобразено със средства от Оперативната програма „Региони в растеж“. Друг приоритет за нас е развитието на здравните и социалните услуги в община Исперих. Хората от най-уязвимите групи получават подкрепа от отлично функциониращите ни социални услуги. Тройно увеличихме капацитета на Домашен социален патронаж и вече предоставяме храна и на потребители, които живеят извън града. Разкритата по проект трапезария „Топъл обяд“ се ползва от 140 нуждаещи се. През целия период на управление предоставяме услугата „личен асистент“ на хора в неравностойно положение.

Материалната база в Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ беше обновена, с което се създадоха по-добри условия за грижа и възпитание на ползвателите на услугите. С евросредства оборудвахме Дневния център за деца и/или младежи с увреждания, а напролет ще бъдат построени две детски площадки в комплекса. В дейност „Здравеопазване“ за най-малките деца от общината създадохме детска млечна кухня – услуга, която беше дълго очаквана от много родители.

Имайки предвид застаряващото население на общината, за мен запазването на местната болница е от изключително важно значение. Ежегодно с допълнителна субсидия подпомагаме дейността на лечебното заведение. Тази година беше купен нов скенер на стойност 422 000 лева, финансирането за който се осигурява изцяло от общинския бюджет.


Какви са приоритетите Ви през следващата година?

През следващата година предвиждаме изграждане на система за видеонаблюдение в града, с което целим да осигурим спокойствието на нашите съграждани и да ограничим до минимум проявите на вандализъм. Предстои, както споменах, и рехабилитиране на уличната мрежа. Ще продължим да участваме във всички социални програми и проекти, целящи социална интеграция и реинтеграция.


Как се отрази оптимизирането на мрежата от детски градини в общината? Иска се сериозна политическа воля за подобно решение...

Тъй като не се налага повече дофинансиране на детските заведения, успяхме да осигурим средства от местния бюджет за ремонт на средищните детски градини. От януари 2018 г. Общината напълно пое изхранването на децата от детските градини и яслените групи. Отменяйки таксите в детските заведения, постигнахме целта си за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.


Над какви проекти работите в момента?

Община Исперих е бенефициент на единствения в областта проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства. Финансират се дейности, с които целим да направим по-привлекателни учебните заведения за децата от малцинствените групи. Стартирахме проект за развитие на културната инфраструктура. С безвъзмездни средства по Програмата за развитие на селските райони се обновява местният културен дом, чийто облик ще бъде променен за първи път от неговото създаване.

По Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“, по която Община Исперих кандидатства, всички детски градини бяха класирани и скоро ще бъдат обезпечени с интерактивно мултимедийно оборудване.

През следващата година работата ни по така наречените „меки“ проекти ще продължи с изпълнението на интегрираната концепция по ОПНОИР и ОП „Развитие на човешките ресурси“.


Остават броени дни до Коледа и Нова година. Пожеланията Ви към исперихчани?

На прага на 2019 година пожелавам на всички жители на общината да бъдат здрави и щастливи, а Новата година да им донесе повече поводи за радост. Нека продължават да бъдат все така активни и будни, за да успеем заедно да изградим по-добро бъдеще за нашите деца!


Садет КЪРОВА