Търсене

Начало Искам думата Община Разград е предоставила 28 помещения за пенсионерски клубове
Община Разград е предоставила 28 помещения за пенсионерски клубове
10 December 2018

В брой 140/4293 на „Екип 7“ от 7 декември 2018 година е публикувана статия със заглавие „Възрастни хора от жк „Орел“ настояха да им се даде пенсионерски клуб“, в която е уточнено, че възрастни хора от квартала са организирали спонтанен протест с искане Общината да им осигури пенсионерски клуб, в който да се събират.


В отговор на това от Общинска администрация искаме да уточним, че сме запознати с казуса и че са търсени варианти за удовлетворяване на желанието на хората, но към този момент не е предоставено помещение, тъй като Община Разград не разполага с такова в квартала, което може да бъде използвано по предназначение.

До Община Разград е постъпило писмо от председателя на Областен и Общински съвет на „Съюза на пенсионерите - 2004“ Разград Иванка Добрева на 18.10.2018 г. с предложение да бъде предоставено за ползване свободно помещение на Детска градина „Райна княгиня“. В отговор на искането от администрацията е обяснено, че сградата на детската градина е включена в два проекта - „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.Разград“ и „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“, чрез който се цели да бъде създадена мрежа от устойчиви интегрирани услуги за ранно детско развитие. Съобразявайки се с цитираните проекти, сградата не може да бъде предоставена за други цели.

В статията е посочено, че възрастните хора са поискали и стаичка под пощата в жк „Орел“ да се пригоди за клуб. Некоректно е обяснено в текста, че от „Общината обаче им отговорили, че това би струвало доста скъпо“. Тук проблемът в отдаването на помещението не е свързан с разходване на средства от администрацията, а с това, че не е общинска собственост и с него не могат да се извършват действия, свързани с управление и разпореждане. Поради тази причина не може да бъде предоставен под наем или за ползване на трети лица.

Бихме искали да уточним, че Община Разград многократно е доказвала своята социална ангажираност и добро отношение към възрастните хора, работи се по проблема и се търси решение.


Пресцентър на Община Разград