Търсене

Начало Искам думата Отворено писмо от „Агротайм“ ЕООД - град Исперих
Отворено писмо от „Агротайм“ ЕООД - град Исперих
03 December 2018

 

Уважаеми жители на селата Богданци, Хърсово, Кара Михал и Голяма вода,

Чрез настоящото писмо бихме желали да внесем разяснение и спокойствие, относно инвестиционните ни намерения за строителство на покрита лагуна за течна торова маса в землището на с. Хърсово.


Съоръжението, което искаме да изградим, е напълно безвредно, безопасно, издържано от екологична гледна точка, и няма да изпуска каквито и да е миризми. Технологията и производителят са от Дания, а както е известно, скандинавските държави имат най-високите екологични норми в цяла Европа, което е гаранция за нейната приложимост и в България, така както се използва и във всички държави от Европейския съюз.

Лагуната се затваря херметически от всички страни, има две дънни покрития и покривна мембрана, специално разработени за целта, и устойчиви, както на много високи, така и на много ниски температури, и не изпуска нито миризми, нито течности. За допълнителна сигурност, изцяло на добра воля от наша страна, и въпреки че не е задължително, ще бъде монтирана алармена система за сигнализация, струваща 30 000 евро, ако някой недобросъвестно нарани или пробие покритието или се появи пробив в дънната мембрана.

Нашата цел е продиктувана от изцяло добри намерения – да подобрим качеството на почвите и тяхната плодородност, защото от опит знаем колко изхабени са вече те от безпощадната им експлоатация. А естественият тор е единственият начин за възстановяване на хумусното съдържание и нормалната киселинност на почвата.

В продължение на това, намеренията ни са да развиваме БИО земеделие, което изисква спиране използването на химически препарати и изкуствени торове, а без естествен тор, това не би било възможно да се реализира. В крайна сметка здравето и животът на Вас и Вашите деца ще бъдат далеч по-положително повлияни при спиране на отровите от пестициди, хербициди и фунгициди, които се пръскат интензивно в конвенциалното земеделие и в момента. Има немалко статии за заболявания, свързани с химикалите, а също и за изчезването на пчелите. Това ще бъде все по-гореща тема в Европа и света.

БИО земеделието е здраве за хората, животните, пчелите и цялата еко система.

Уверяваме Ви, че нашето съоръжение няма да наруши качеството на въздуха, нито ще има каквито и да е течове. Напротив – то представлява крачка в бъдещето за по-устойчиви екосистеми, по-здраво население, по-качествена продукция и по-плодородни почви.

Не вярвайте на платени кампании и на хора, взели пари, които Ви настройват срещу здравето на Вас и Вашите деца, а помислете за екологията и за Вашето бъдеще.


„Агротайм“ ЕООД