Търсене

Начало Искам думата За некачествен ремонт в кв. „Орел“ не е професионално да се говори по време на неговото изпълнение!
За некачествен ремонт в кв. „Орел“ не е професионално да се говори по време на неговото изпълнение!
29 November 2018

По повод на публикация във в. „Екип 7“ от 26.11.2018 г. „158 230 кв.м площи в жк „Орел“ ще бъдат създадени и рехабилитирани. Въпросът е как?“ от Община Разград информираме следното.

Уважаеми съграждани, по повод на публикацията във вестник „Екип 7“ от 26.11.2018 г. за „некачествени строително-ремонтни работи“ по изпълнение на строително-монтажни работи в кв. „Орел“ град Разград, внасяме яснота за „професионалистите“ в строителството.


Снимките на пропаднали павета по прясно наредените алеи над печатницата в квартала, публикувани в социалните мрежи от „будни“ граждани, са тенденциозни, а информацията е погрешна и подвеждаща.

Визираните блокчета по алеите на Южен парк в кв. „Орел“ не са хлътнали, а демонтирани по нареждане на строителния надзор и инвеститорския контрол на строежа. Демонтирани са поради необходимост от подмяна на счупени градински бордюри като това ясно се вижда и от снимките, публикувани в статията и социалните мрежи. От снимките се вижда и че алеята не е завършена, предстои полагане на износоустойчив пласт асфалтобетон, фугиране на паважната настилка.

Уважаеми „непрофесионалисти в строителството“, да си бяхте направили труда да попитате строителите или повдигнете демонтираните павета, тогава сами щяхте да се убедите, че под паважа има слой сипица, слой ситен чакъл, слой едър чакъл. Павета не са полагани и не се полагат директно върху пръстта, както Вие заблуждавате читателите. Алеите са повдигнати с около 20-30 сантиметра от нивото на пръстта, а има и недовършени алеи, където ясно се виждат уплътнените слоеве инертни материали, върху които се полагат павираните настилки.

Относно локвите „забелязани“ върху новоположения асфалт, уточняваме отново, че предстои полагане на финишен слой износоустойчив пласт асфалт и дейностите по асфалтиране.

Дейностите по подмяна на улични осветителни тела, стълбове и кабелни трасета в обхвата на проекта не са приключили, както се твърди некоректно в публикацията на вестника, напротив, те тепърва започват. Строително-монтажните работи по подмяна на уличното осветление в междублоковите пространства са на етап прокарване на нови кабелни трасета и изливане фундаменти на улични стълбове.

За „непрофесионалистите в областта на строителството“, както бе изписано във Вашата публикация, следва да изясним, че обектът не е предаден на възложителя – Община Разград, не е оформена строителна документация за въвеждане на обекта в експлоатация и в този случай не можем да говорим за дефекти, а чисто и просто за недовършени строително-монтажни работи. За дефекти и некачествени строително-монтажни работи може да се говори след въвеждане на обекта в експлоатация и стартиране на гаранционните срокове.

В заключение апелираме живущите в кв. „Орел“ да бъдат коректни и да съдействат на строителите за по-бързо приключване дейностите в отделните междублокови пространства. Моля, не паркирайте автомобили в участъци, където строителите работят, така затруднявате изпълнението на строителните дейности и излагате себе си и трети лица на риск от инциденти.


Пресцентър на Община Разград