Търсене

Начало История Документални архивни факти за начало на прехода в Разградска област през 1989 година
Документални архивни факти за начало на прехода в Разградска област през 1989 година
21 November 2018

Двадесет и девет години след началото на прехода предлагаме на нашите читатели твърде любопитна информация за обстановката в края на 1989 година в Разград и областта /б.р става дума за тогавашната голяма област, чийто център бе Разград, но влизаха още Русе, Търговище и Силистра/. Данните са събирани от Държавна сигурност и са предназначени за тогавашното държавно и партийно /на БКП/ ръководство.


21_11_2018_prehod_2.jpgПредлагаме тези автентични исторически факти без коментари, пък нека читателят сам си направи изводите.

Не можем да се въздържим обаче да не изтъкнем нещо, което особено ни впечатли. А то е, че още тогава много от хората в Разград са доловили, че предстои опит на тогавашния елит да трансформира властта си - че „смяната на Живков е само „замазване на положението“, че „старият апарат няма да позволи да му бъде отнета възможността да командва по места“, че „радикални промени не могат да се очакват, тъй като това било в противоречие с личните интереси на управляващите“. Както и стана, разбира се...

И още нещо, което ни впечатлява от сведенията за по-активните в политическо и гражданско отношение разградчани: авторите на информациите правилно са доловили противоречието между комитет „Обновление“, който бе по-скоро за реформи в рамките на системата и за нещо като „социализъм в човешко лице“, и клуба на интелигенцията „17 ноември“, обявяващ се за по-радикални реформи, свързани с неизбежната смята на системата. Струва ни се, че управляващите тогава „правилно“ са разчели информацията и са се възползвали, вземайки мерки да насърчат това разединение, за да разпилеят и размият гражданската енергия за промяна. Нещо, което междувпрочем „добре“ правят и сегашните елити, което пък в крайна сметка води до лошите резултати и до незавидното последно място на страната ни в европейското семейство.

Така или иначе, публикацията дава интересен поглед върху съвременната политическа история на Разград и района. Някои от читателите може би ще разпознаят себе си или свои лични истории, затова ги приканваме да споделят спомени или да направят коментари.

Извадките от данните са взети от публикация в блога на историка Веселин Ангелов „Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989)“.

21_11_2018_prehod_1.jpg

377

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

10713. Екз. № 2

4.12.1989 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 4.12.1989 г.)

В Министерството на вътрешните работи са постъпили следните по-характерни данни за вътрешнополитическата обстановка в страната: В различни райони на Разградска област се изказват мнения, че най-после ще бъде казана цялата истина за положението в България, ще се потърси сметка на виновниците за кризата и ще се извършат съществени кадрови промени във висшия ешелон. Изразяват се надежди за ликвидиране на областните структури и за окрупняване на общините. Правят се предложения за започване на преустройството и в низините, като се отчитало, че на ниво области и общини все още напълно се бездейства в очакване на указания. С одобрение се посрещат и официално изнесените данни за размера на заплатите на висшия партиен и държавен ешелон, като се изразяват и очаквания за по-радикални промени на предстоящия пленум на ЦК на БКП.

 

378

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1074. Екз. № ед.

5.12.1989 год.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 05.12.1989 г.)

Продължават да постъпват данни за повишена политическа активност сред всички слоеве на населението. В районите с компактно мюсюлманско население продължава да се коментира, че в процеса на преустройството е възможно да им се върнат „всички права“.


379

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1078. Екз. № ед.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 06.12.1989 г.)

Продължават да постъпват данни за оживени коментари и политически прояви, свързани с най-актуални събития в страната. Бивш учител с традиционни имена от Разград, посетил лице от града като председател на „Комитет за защита на реалното преустройство в НРБ“. Целта на посещението била привличане на нови членове в комитета и ангажиране на общественото мнение с протестни писма, изпращани до в. „Работническо дело“ и др., в които изразявали протест срещу забраната за провеждането на митинг в града на 22.11. т. г. Писмата били подписани от граждани, подкрепящи преустройството, активни борци против фашизма и капитализма, чиито имена не били упоменати поради страх от репресии. В писмата се изразявало становище, че в „Разградското феодално имение“ все още командвали остатъци от авторитарния режим и продължавало потискането на демокрацията и гласността.


380

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1082. Екз. № ед.

7.12.1989 год.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 07.12.1989 г.)

От различни райони на областта се получават данни за засилени коментари, оценки и политически прояви, свързани с извършващото се в страната преустройство. Получават се данни за повишената политическа активност сред лицата с възстановени имена. Увеличавали се надеждите за връщане на старите турско-арабски имена, в резултат на което се наблюдавало активизиране в употребата на турски език, в провеждането на ритуали и др. Предвиждало се евентуално привличане на българите мюсюлмани в дейността на независимите организации, като се изказвали опасения, че отделни екстремистки настроени лица могат да въведат тези маси в нелоялни прояви, използвайки користно техните проблеми. Слуховете за връщане на турско-арабските имена предизвиквали остро недоволство сред българите с традиционни имена, като някои от тях заявявали: „по-добре ние да си сменим имената“. Изказвали се мнения, че с подобен акт ще бъде засегната българската национална чест и достойнство. Негативните мнения и оценки били характерни за трудовите колективи, където са работили българи-мюсюлмани.


381

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1094. Екз. № ед.

09.12.1989 год.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 08.12.1989 г.)

Продължава да постъпва информация за оживени коментари, настроения и прояви на широк кръг от населението на областта. Сред трудовите колективи се коментирало, че било необходимо колкото може по-бързо промените да слязат надолу, за да не остане време на блюдолизците отново да се пригодят към обстановката. Считало се, че задачата на Петър Младенов била изключително трудна, защото се налагало да работи с информация, произлизаща от хора, които и досега са информирали членовете на Политбюро. Според някои лица отново се допускали сериозни кадрови грешки като тази с Петър Петров /б.р. - бивш първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Русе, след това – до края на 1989 година първи секретар на Областния комитет на БКП в Разград/, на когото вместо да му бъде потърсена отговорност за некоректното поведение по време на манифестациите за очистване атмосферата в Русе и за сериозно изоставане на града през последните десет години, особено в сферата на благоустройството, го издигали като министър на благоустройството и архитектурата.

Сред населението от община Разград се коментирало, че виновен за сегашното състояние на страната не е бил само Т. Живков и че смяната му била само „замазване на положението“. Изказвали се мнения, че промените започнали „отгоре“, но това, че „отдолу“ по области и общини не се променяло нищо, навеждало на мисълта, че преустройството се извършва само на думи. Сред различни слоеве от населението с интерес се следели събитията в Чехословакия, УНР и ГДР. Изказали се мнения, че някои от моделите на преустройството в тях биха могли да се приспособят към специфичните икономически и социални условия на страната.

Бивш артист от Разград, член на Клуба на културните дейци „17 ноември“, провел в София среща с един от лидерите на независимите съюз.

Част от хората очаквали настъпването в близко бъдеще на осезаеми промени от икономически, социален и политически характер, развитие на демокрацията.

Друга част считали, че промените ще бъдат само частични и ще се изразяват само във външни структурни изменения, без това да се отрази чувствително на икономиката. Изказвали се мнения, че „старият апарат нямало да позволи да му бъде отнета възможността да се намесва и да командва по места“.

Трета група давали негативна оценка и предвиждали, че радикални промени не могат да се очакват, тъй като това било в противоречие с личните интереси на управляващите.

Отношението на широките слоеве от обществеността към създалите се независими структури било положително, като се изтъквало, че те били единствените социални звена, които преди смяната на Т. Живков са се осмелили да протестират и апелират за промяна и демокрация. Същевременно се давали оценки, че липсата на икономически и политически платформи правели новите политически формирования неубедителни и не особено влиятелни за момента. Хората не виждали в тяхно лице бъдеща политическа партия и възможности за открояване от техните среди на авторитетни политически лидери. „Независимите“ можели да оказват влияние върху политическия живот само като накарат управляващите да се съобразяват с техните предложения и виждания.


385

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1096. Екз ед.

09.12.1989 г.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 9.12.1989 г.)

Сред инженерно-техническите кадри от областта се отправяли упреци към пасивността и неспособността на местното партийно и общинско ръководство да влезе в диалог с масите, да насочи нарастващата политическа активност за постигане на положителни резултати в интерес на преустройството.

От предстоящия декемврийски пленум се очаквало не само персонални промени в правителството, но очертаване на ясна и точна програма за икономически мерки, насочени към преодоляване на кризата. Сред мнозинството от обикновените граждани липсвало ясно виждане по въпроса какво трябва да се направи в близко и далечно бъдеще.

В трудовите колективи се изразявали мнения, че най-напред трябвало да се пристъпи към решаване на чисто специфичните за всяко предприятие въпроси, независещи от външни фактори, в т. ч. и смяна на закостенелите директори и отговорни служители и едва след това към въпроси, свързани с решаването на външни проблеми, структурно преустройство, начин на снабдяване, суровини и др.

Сред населението с възстановени имена масово се коментирало по въпроси, касаещи възстановяването на малцинствените им права (връщане на старите имена), като се изразявали надежди, че тези промени трябвало да настъпят след Декемврийския пленум на ЦК на БКП. Лице от Търговище с възстановено име изразил мнение, че предстояло да се разформират органите на Държавна сигурност и Народната милиция, като изказало задоволство, че „много хора от тях ще останат без работа“.

На 8.12. т. г. в гр. Русе се е провела среща на интелигенцията в града с Бюрото на Общинския комитет на БКП. След откриване на срещата пръв взел думата Раденко Йорданов, който призовал присъстващите към делови, конкретен и откровен диалог. Според него тази среща се налагала поради обстоятелството, че партията не била вече генератор на идеи, загубила своя престиж и се намирала в криза. След като партията претендирала да бъде ръководна, трябвало да намери сили да понася критика и да извлича полза от нея.

Петър Иванов от АОНСУ се обявил против закритите пленуми на ЦК на БКП, като изразил становище, че се е увеличила дистанцията между партията и народа, че не били утвърдени позициите на Политбюро на ЦК на БКП, че не се виждала работата на комисиите по идеологическата и организационната дейност. Според него неудовлетворителния темп на преустройството се дължал на разпространения консерватизъм и инерция и на тежкия и тромав партиен апарат.


386

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1098. Екз. ед., 10.12.1989 г.

СПРАВКА ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка в страната (към 10.12.1989 г.)

На 9 декември в Разград е проведен митинг, организиран от „Обществения комитет „Обновление“, на който присъствали около 2000 души. В направените изказвания били засегнати актуални проблеми във връзка с екологичната обстановка в Разград и района, за внесените 15 000 тона тютюн от Италия, за допуснатите нарушения от местни ръководни органи при раздаването на жилища и др. Изказванията не са имали антипартийна насоченост.

Независимите сдружения от града (Клуб „17 ноември“), чиито членове били предимно от средите на интелигенцията, не приели поканата за участие в митинга поради възникнали разногласия с временния председател на Обществения комитет „Обновление“ Иван Марков – бивш учител по история, пенсионер.


390

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1109. Екз. № ед.

11.12.1989 г.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка в страната (към 13.12.1989 г.)

В някои от трудовите колективи в областта въвеждането на новата система на заплащане предизвикало повишаване на социалното напрежение. Някои от работниците в трудовите колективи изразявали мнения, че сред част от членовете на БКП, членуващи, с цел получаване на облаги, се наблюдавала пасивност и обърканост, а в отделни случаи се изказвали и нездрави мнения за мястото и ролята на партията в обществото, което налагало прочистване сред част от членовете на партията и рязко да се подобри дисциплината в ППО.

Наблюдавало се известно дистанциране между интелигенцията и работниците, като се правели изводи, че нашата интелигенция след 10.11. т. г. не е допринесла съществено за преодоляване на икономическите трудности в държавата и въпреки това на нейните представители се давала възможността за изказване на виждания в средствата за масова информация „от името на работниците и от народа“.

Изказали се и становища, че „червената буржоазия“ щяла да бъде подменена с действителна буржоазия, в каквато се била превърнала част от нашата художественотворческа интелигенция, като се предлагало да се публикуват данни за доходите на селскостопанските и промишлените работници и на представителите на интелигенцията, за да се преценяло кои са милионерите и как са станали такива.

Според някои оценки 90% от населението в момента било готово да гласува доверие на БКП, а не на алтернативните и опозиционни движения, но съществуващото положение едва ли щяло да се запази задълго, след като средствата за масова информация тенденциозно настройвали населението срещу партията, а тя минала в глуха отбрана и самобичуване.


391

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1119. Екз. ед.

14.12.1989 год.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка (към 14.12.1989 г.)

От всички райони на областта се получават данни, отразяващи настроения, коментари, прояви на политическа и гражданска активност на трудови колективи, свързани с последните вътрешнополитически събития у нас.На 15 т. м. се е състояла среща на Христофор Събев и проф. Радко Поптодоров – бивш преподавател в Духовната академия в София, със свещениците на Доростоло-Червенската митрополия. Основната цел на срещата е била учредяването на „Независим свещенически съюз” в НРБ. Поканени са били да присъстват всички свещеници от митрополията без владиката и членовете на епархийския съвет. Желанието на Христофор Събев било чрез учредения съвет да обедини около себе си свещеници за борба против Светия Синод. Не е констатирано активно участие на лица с възстановени имена в организираните от неформалните структури мероприятия.


397

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1130. Екз. № ед.

19.12.1989 г.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 19.12.1989 г.

В Разград е проведено съвещание с актива на общинските дружби на БЗНС, на което са обсъдени мерките, които трябва да се набележат за сплотяване на масите и за укрепването на позициите. В направените изказвания били засегнати въпроси, отнасящи се до реабилитирането и приобщаването на никола-петковисти, гичевисти и др. в редовете на БЗНС, за възстановяването на младежкия земеделски съюз. Издигнато е искане постовете в Министерския съвет да се заемат както от комунисти, така и от земеделци, без предварително разпределение на министерствата.


399

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1138. Ек. № [1]

20.12.1989 г.

СПРАВ А

ОТНОСНО: Данни за вътрешнополитическата обстановка към 20.12.1989 г.

Сред част от населението в областта се изразявало недоволство от изнесените в средствата за масова информация материали, в които се потвърждавала вината само на Тодор Живков, а не и на други лица, които са работили заедно с него. Усилено се коментирало, че Живков искал да направи изявление по Българската телевизия, но не му било разрешавано от висши ръководни органи, които изпитвали страх да не бъдат засегнати някои лица от управляващия ешелон.

Лице от Разград споделило, че при посещение в София му е направило силно впечатление безпорядъкът, който царял в Централния съвет на БТС, където по-голяма част от служителите отсъствали, а други подготвяли плакати и агитационни материали. Било му обяснено, че отсъстващите били на митинг и сега си почивали, а останалите се подготвяли за следващия митинг. Обстановката в Централния съвет на БТС довела до това, че повечето от командированите не могли да изпълнят ангажиментите си, губейки много време и средства.


403

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1143. Екз. № ед.

22.12.1989 г.

СПРАВК А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 22.12. 1989 г.

Повишава се активността на привържениците на независимите сдружения, които се стремели да търсят и привличат съмишленици и с тази цел насочвали вниманието си и към българите с възстановени имена.


410

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1155. Екз. № ед.

27.12.1989 г.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с вътрешнополитическата обстановка към 27.12.1989 г.

Декларацията на НФТ „Подкрепа” е получила широк отзвук и сред лицата с възстановени имена. Отделни лица от средите на българомохамеданите в община Попово смятали да организират митинг с участието на К.Тренчев.
В по-голямата си част българите-мюсюлмани предявявали претенции за връщане на старите имена и евентуално създаване на турска партия.


413

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

11621. Екз. № ед.

28.12.1989 г.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Получени данни за вътрешнополитическата обстановка към 28.12.1989 година

Излъчването на декларацията на независимия профсъюз „Подкрепа“ и призивите за стачка предизвикали силен емоционален отзвук и противоречиви мнения. Наблюдавала се известна диференциация в мненията по различните точки от декларацията. Доловени са и отделни коментари, че първичните партийни организации в предприятията продължавали да бъдат пасивни, независимо че отделни комунисти били на мнение, че именно партийните организации трябвало да застанат начело на работниците, а в противен случай те щели да се ориентират към неформалните сдружения.


Подбрал: проф. Пламен РАДЕВ