Търсене

Начало Искам думата Община Исперих търси фирма за зимно поддържане на пътища и улици
Община Исперих търси фирма за зимно поддържане на пътища и улици
14 November 2018

И Община Исперих се готви да се справи с предизвикателствата на зимния сезон и да осигури нормална инфраструктура на своята територия.

Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на пътната и уличната мрежа.

14_11_2018_parking-14.11.jpg

Тя е разделена на две обособени позиции. Първата касае общинските пътища, които са с обща дължина 34.100 км. За изпълнение на дейностите са предвидени 145 909 лева без ДДС, които ще бъдат осигурени от републиканския бюджет.

Критериите, по които ще бъде определена фирмата, на която да бъде възложена работата са три: предложена цена за снегопчистване на 1 км. пътно платно – тежест 35, предложена цена за опесъчаване на 1 км пътно платно – 35 и изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания на 1 кв.м площ – 30.

Втората обособена позиция предвижда зимното поддържане и снегопочистването на улиците в самите населени места, чиято обща дължина е 281.190 км. Тук от бюджета на Община Исперих са предвидените средства в размер на 34 000 лева без ДДС, а изпълнителят ще бъде избран по два равностойни критерия: предложена цена, съответно за снегопочистване и за опесъчаване на 1 км улично платно.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурсната надпревара е 17 часа на 3 декември, а на следващия ден от 10 часа общинска комисия ще започне да отваря офертите на участниците.


Димитър КИРИЛОВ