shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Театралите са много обидени
05 November 2018

Открито писмо до министъра на културата Боил Банов, с копия до председателя на Комисията по култура в Народното събрание Вежди Рашидов, областния управител Гюнай Хюсмен и народния представител Десислава Атанасова, е подготвил колективът на Театрално-музикалния център /ТМЦ/ в Разград. То е придружено с подписка, в която до обедните часове в петък се бяха включили 34 души, но се очакваха още.


05_11_2018_madolev.jpg05_11_2018_minist.jpgАкцията е организирана от синдикалните организации към Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните и танцови дейци.

Основната причина за изразеното по този начин недоволство на целия щатен състав е затрудненото финансово състояние, в което е поставена културната институция. Въпреки досегашните трудности, положението става най-критично през октомври, когато от министерството са превели само парите за заплати. А освен тях, ТМЦ има много други разходи като командировки, транспорт и други. Към момента неразплатената сума е около 110 000 лева.

Директорът на ТМЦ Тодор Мадолев обясни в отговор на наше питане, че когато е поел поста, Центърът е бил в затруднено положение, поради което влиза в графата „изоставащ“. Положението обаче сега е различно. Още в началото на годината са изчистени всички задължения, а към средата на годината е изпълнен планът, заложен от Министерството на културата. Никога досега ТМЦ не е работил с такива темпове. Така че понятието „изоставащ“ вече няма нищо общо с действителността.

Освен финансовата причина, колективът на ТМЦ – Разград е огорчен от отношението на отговорен служител в министерството, за което също става дума в писмото, което публикуваме отделно.ОТКРИТО ПИСМО

от колектива на Театрално музикален център – Разград


Уважаеми господин министър Банов,


Театрално-музикален център – Разград е поставен в много затруднено положение, което продължава от началото на годината, но през октомври вече става нетърпимо. Спрени са плащанията към Центъра в момент, когато сме най-натоварени и ако продължи това, ще се налжи да преустановим работа и да провалим предтавления и концерти, кито вече са продадени и публиката ги очаква.

В допълнение, служител на МК от дирекция СИХО, когото нашият PR е поканил на представлението на мюзикъла „Бразилски нощи“, което е в София, е заявил, че на „провинциални театри“ не се изпраща поздравителен адрес и цветя. Тези думи достигнаха до колектива и ние сме възмутени, защото отношението има характер на дискриминация. Освен това, спирането на плащанията съвпадна с нашето гостуване в София, където билетите отдавна свършиха, създаде се медиен интерес, покани също не достигнаха. Това означава ли, че съзнателно се пречи на нашето гостуване, защото не ни се отпускат и пари за командировки?

Театрално-музикалният център в Разград никога не е работил с такива темпове. Още през януари 2018 година бяха изчистени всички задължения, а в средата на годината бяхме изпълнили предварително заложения план от Министерството на културата. Все ще очакваме да получим официално от Министерството преизчисленията. Сред колектива се говори вече, че сме наказани, че работим добре и много. Да, публиката харесва нашите изяви, разнообразихме репертоара, отделните звена работят съвместно, има известно повишение на заплатите, което звучи оптимистично, но добра дума не сме чули от Министерството на културата. Точно обратното!

Г-н министър, настояваме да бъдат спешно взети мерки, като ни информирате за причините за забавянето.