Търсене

Начало Интервю Професор Диана ГЕРГОВА: С американското финансиране ще представим гробницата в автентичния й вид
Професор Диана ГЕРГОВА: С американското финансиране ще представим гробницата в автентичния й вид
25 October 2018

Проф. Диана Гергова е един от най-изтъкнатите български траколози и специалисти по тракийска археология. Участва в проучванията на резервата „Сборяново“ от 1982 година. Дългогодишен ръководител на разкопките там и автор на множество значими открития. Тя е в основата на изследването на местностите Камен Рид и Бювен Касабъ. Нейна е заслугата за разкриването на гробниците под могили 12 и 13, както и уникалното златно съкровище на Котела от Голямата свещарска могила. Автор е на множество книги и над 200 научни статии.


26_10_2018_grobnica2_2.jpgПроф. Гергова как се стигна до спечелването на това финансиране от САЩ за Свещарската гробница?

Нашето проектно предложение обединява нереализираните финални акорди в консервацията, реставрацията и експонирането на основни архитектурни елементи на Свещарската гробница. Те са част от основния проект за нейното експониране под постоянната защитна сграда. Върху тези решения е работено преди повече от 20 години от екипа на г-жа Мария Чичикова от реставратори, конструктори и архитекти и те отдавна са съгласувани от компетентните институции като най-добрите.

Съвременното експониране на гробницата будеше отдавна неодобрението не само сред досега ангажираните в дейностите по изследване и опазване на Свещарската гробница специалисти, но и сред по-новото поколение. Намерението гробницата окончателно да бъде представена в своя автентичен вид търсеше своята реализация. Неудобно е да се каже, че дори за един световен паметник като Свещарската гробница, 36 години след откриването й и 18 години след отварянето на гробницата за посетители с финансовата подкрепа на Хедли тръст, чрез БНК на ИКОМОС през 2000 г., това не е направено.

С това проектно предложение вече много години търсехме подходящ донор, готов да подкрепи осъществяването на финалния етап от тези дейности в гробницата „на един дъх“.

Бих искала да подчертая че всички по-ранни фази, свързани с постоянната защитна сграда над гробницата, направената консервация и реставрация на архитрава над входа на гробницата, на някои от кариатидите, на коринтския капител върху централната колона, и т. н. до 2000 година, бяха осъществени на изключително високо професионално ниво, с прилагането на много новаторски решения и ние няма защо да пипаме каквото и да е по самата гробница.

Целта ни е да надградим направеното досега и финализираме представянето на гробницата в нейния авентичен вид. В света има нараснали изисквания към опазването и експонирането на паметниците и действията ни съответстват на световното значение на паметника, съгласно отдавна утвърдените международни принципи на консервация, реставрация и експониране на оригинални елементи.

Възможността за кандидатстване пред Американския посланически фонд не бе пропусната и сме щастливи, че получихме тази финансова подкрепа.


Какво според Вас провокира интереса на американците да финансират подобен проект, а не българските институции?

Американският посланически фонд финансира в световен мащаб културното наследство на страни от Европа, Азия, Южна Америка и Африка.

Високата стойност на Свещарската гробница, включена в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО през 1985, както и продължителния период на нерешаване на включените в проекта ни наболели проблеми, сред които и самата защита на паметника, актуализираните предложения за решаването им, очевидно са били силни аргументи в наша полза.

Колко много американци са изказвали възхищението си от изключителното ни и древно археологическо богатство. Все пак корените на древна и съвременна Европа, на нашия ставащ все по-малък и повече познат свят, черпят сокове и от нашите земи.

Незаинтересоваността на българските институции произтича от безизходицата, в която сами са се поставили чрез въведените през последните 10 години механизми на опазване и финансиране на наследството в България, както и размитите отговорности по управление на паметниците, които за съжаление не са в ръцете на най-компетентните институции и специалисти. Дори и в настоящите условия е въпрос единствено на политическа воля и здрав разум, за да бъдат въведени норми, гарантиращи значително по-голяма ефективност и професионализъм.

Ако се заложи принципът на задължително реинвестиране при ясни правила на управление на финансовите ресурси и изисквания за опазването на паметниците към отговорни професионални, а не административни субекти, няма да е необходимо да се чакат десетилетия, защото дейностите по опазване ще може да бъдат осъществявани ритмично, методично, в много случаи с генерираното финансиране и естествено в кратки срокове.

При сегашните механизми хаосът е пълен. Добре, че в нашата действителност се появиха и неправителствените организации, които имат право също да се борят за паметниците и могат да допринесат за тяхното опазване. Нашето сътрудничество с „Кредо Бонум“ – фондацията, специално обърната към проблемите на наследството, и чрез която кандидатствахме, беше от изключително значение.


Какви са целите на проекта?

Заглавието на проекта е „Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница при с Свещари: Завръщане към автентичността на обекта“, което само по себе си подсказва целта, а именно да се постигне пълноценното експозиционно представяне на Свещарската царска гробница и практикуваните в нея тракийски обреди на обезсмъртяването. Да се подчертае изключителната роля на северните траки - гетите във формирането на религиозните и философски основи на културната и древност на протоисторическа Европа, а и на ранното християнство, да се повиши познавателния хоризонт на експозиционна култура, гробницата и най-характерните и архитектурни елементи да бъдат експонирани в съответствие със съвременните изисквания за качество на консервационно-реставрационната и експозиционна дейност, както и за безопасност на паметника.


Бихте ли разкрили повече подробности за предвидените дейности и това какво точно ще се прави?

Най-сложната задача е свързана с цялостното триизмерно експониране на уникалния наискос, който някога е бил поставен пред ложето на владетеля в гробната камера . Експонирането му ще остане на предвиденото място в защитната сграда, но в момента той е представен двуизмерено, за него се създава погрешна представа, а елементите от страничната му стена са на склад. Принципите на съвременната реставрация изискват почтеност спрямо оригиналните останки, тяхното пълноценно експониране. Ще бъдат поставени на оригиналните им места върху наискоса и копия на трите фигурки на Нике, от които едната сега е експонирана в РИМ Разград, а другите две са във фондохранилищата на Разградския и Исперихския музей.

Върху свода на гробницата ще бъде върнат на оригиналното си място каменния декоративен акротерий, сега показван във витрина, а второто каменно възглавие ще бъде реставрирано и върнато върху ложето в гробната камера.

Много важен момент е създаването на ново художествено осветление на гробницата, за да бъдат подчертани отделните, най-характерни и уникални елементи на гробницата. Това са чертежът на архитекта върху едната външна стена на гробницата, сега осветяван с фенерче, основният камък с астрономическа ориентация, архитрава на входа и т. н. Предвидена е и подмяна на част от електрическата инсталация в съответствие със завишените нормативни изисквания от последните години за безопасност.

В лабиринта на защитната сграда ще бъде подготвена нова експозиция, представяща историята на проучването и опазването на гробницата на два езика, ще бъдат изготвени нов филми със съвременна 3D документация - задължителна за паметниците на световното наследство, както и други промоционални материали.

Смея да кажа, че реализирането на проекта не е свързано с продължително затваряне на гробницата за посетители и че ние надграждаме над вече позитивно направеното.


С какъв екип от специалисти ще работите по изпълнение на заложените задачи?

Проектът реализираме с респект към първоначалните визии и автори, част от които е сега са в екипа ни. Съгласуваните преди повече от 20 години техни проекти, сега, във времето на нови материали и виждания, следва да бъдат актуализирани.

В екипа са включени безспорни имена в областта на консервацията, реставрацията и опазването художественото осветление и 3D документирането, работили върху най-стойностните паметници на българското културно наследство, печелили международни търгове и проекти за усъвършенстване на методи подходи в реставрацията. Сред нас, разбира се, са и г-жа Мария Чичикова, пръв проучвател на Свещарската гробница, инж. Кирил Георгиев - автор на уникалното решение за приплъзгването на постоянната защитна сграда над гробницата върху релси, както и на носещата наискоса конструкция, и др. Ще работим в тясно сътрудничество с колегите от музеите в Разград и Исперих – пазители на гробницата и на находките от нея, с участието и на екипа на „Кредо Бонум“.

Изпълнението на тези високо професионални задачи със сигурност ще окаже въздействие върху броя на посетителите, ще събуди значително по-голям интерес към паметника и Сборяново. След една година ще се уверите в смисъла на взетите задължителни мерки за опазване и експониране на този истински шедьовър на тракийската и средиземноморска гробнa архитектура, с чието изпълнение сме се ангажирали.


Драго БОГОМИЛОВ