Търсене

Начало Интервю Милена ОРЕШКОВА: Басейнът е за всички, никой няма да ползва привилегии
Милена ОРЕШКОВА: Басейнът е за всички, никой няма да ползва привилегии
22 October 2018

Г-жо Орешкова, Вашата докладна записка за таксите за ползване на басейна среща съпротива. Защо?

Основният аргумент на общинската администрация е, че в докладната записка има елемент – липсваща финансова обосновка, който прави докладната записка незаконосъобразна.


22_10_2018_basein-2.jpgНа заседанието на комисиите по законност и по управление на общинската собственост представих бюджетна прогноза, която подборно обяснява как ние сме калкулирали съответните такси. Това в голяма степен препокрива понятието финансова обосновка.

В Разград няма прецедент за ползване на такова плувно съоръжение. Проверихме опита в други градове. В предходни варианти на Наредба №14 имаше такси за ползване на басейн, но впоследствие са отпаднали. Сега ние ползваме предишния опит.


Оказва се, че не конкретните параметри на таксите са причина за оспорване на законосъобразността на докладната, а че не е спазена процедурата, всяка единична цена да има подробна разбивка на разходните пера?

Колегите Стоян Димитров и Калоян Монев, които са опитни юристи, обясниха достатъчно ясно, че това не е задължителен атрибут към докладната. Така че се надявам на заседанието на Общинския съвет липсата на т.нар. обосновка да не бъде причина докладната записка да не бъде подкрепена.

Всъщност недоумявам защо след като докладната записка стои в общинската администрация от 10 септември досега нито един представител на Общината не ми поиска финансова обосновка. Ако ми бе поискана, аз щях да я изготвя и представя в срок. На самото заседание ще обясня всички компоненти и как е формирана цената.


Смятате ли, че бюджетът, който сте изготвили, е реалистичен и би ли поел всички разходи по функционирането и поддръжката на басейна?

В нито един момент не съм поискала помощ от общинския бюджет. Сметките, които сме направили, биха могли изцяло да покриват разходите за ползване на басейна. Училището е на делегиран бюджет и носим пълна отговорност за разходването на всички средства. Ако в даден момент нашите прогнозни сметки не се покрият т.е. няма достатъчно външни лица, които да ползват басейна и ние не успяваме да покрием разходите, още в следващия момент ще направим предложение или таксите да бъдат повишени, или басейнът да спре да функционира. Това единственият вариант, тъй като няма начин Общината да участва в някакъв вид съфинансиране на басейна.


Появиха се намеци, че привилегировани са само учениците от „Тургенев“. Така ли е?

Не е така. В комисиите обясних, че учениците ни ще ползват безплатно басейна само в периода, в който им се провеждат часове по физическо възпитание и спорт. Тогава те ще се водят от своите учители и ще има задължителен учебен процес. Ако някой от колегите от другите училища поиска да провежда учебен процес на територията на басейна, това също ще бъде безплатно за техните деца.


Доколкото знаем, басейнът е част от материалните активи на училището и Ви е предоставен за стопанисване. Фактът, че той вече е основно ремонтиран и готов за ползване, не е ли всъщност добър пример за стопанисване?

Със заповед на кмета на Община Разград от 2012 година басейнът е даден за безвъзмездно управление на ОУ „Тургенев“. В една от точките се посочва, че училището трябва да стопанисва обекта като добър стопанин. Това и направихме благодарение на даренията на хора, които са съпричастни с факта, че в област Разград няма друг закрит басейн и реално не се развиват плувните спортове освен през летните месеци. Тези наши дарители искат басейнът да се ползва от всички желаещи и се надявам това да се случи.


Какви ще са последствията от евентуално забавяне на пускането на басейна в експлоатация?

Басейнът е пълен от 12 септември. Ние продължаваме да поддържаме водата с препарати. Извършени са проби от РЗИ, осигурили сме всички необходими документи за осигуряване на безопасна среда за всички ползватели. Обявен е дори конкурс за спасители. Така че сме абсолютно готови да стартираме. Изчакваме единствено приемането на таксите.

Протакането с още месец-два ще се отрази неблагоприятно във всички аспекти. Още повече че интересът към басейна е много голям – от спортисти, родители на деца с увреждания, граждани. Затова призовавам колегите общински съветници да помислят достатъчно добре преди за гласуват.


Димитър КИРИЛОВ