Търсене

Начало Новини Делегираните бюджети – предизвикателство, надежди и страхове
Делегираните бюджети – предизвикателство, надежди и страхове
13 February 2008
 

Най-късно до март училищата в Разградска община трябва да минат на т.нар. делегирани бюджети. Те ще вземат едни пари, които да управляват и ръководят самостоятелно. Така на практика ще се реализира най-голямата реформа в образованието.

Пътят на финансиране на училищата ще бъде обърнат. Парите ще следват ученика, с други думи, ако в училището има деца, то ще получава субсидия. Ако няма, ще трябва да се самозакрие.

Новата схема разделя общините в четири групи и за всяка от тях ще се отпуска различна сума според гъстотата на населението, релефа и площта. Разград попада във втора категория на финансиране. За всеки ученик тук държавата ще превежда 1051 лева издръжка годишно. Училищата обаче няма да имат право на пълната субсидия, определена от държавата. Двадесет процента от парите ще остават за община Разград. За да се разпределят прозрачно и справедливо средствата за делегираните дейности между отделните училища, контактна група вече разработи формула, с която да се отчитат междуучилищните различия. С общо съгласие с остатъка от двадесет процента ще се държат на изкуствено дишане школата с малко на брой ученици, които трябва да завършат поне настоящата учебна година. Според директори от тези проценти тук ще продължават да се дотират и извънкласни форми в Центъра за работа с деца, Центъра за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа. Новите бюджети със сигурност ще доведат до съкращаване на паралелки и персонал – помощен, административен и учителски, казват директорите. Те са наясно, че за да им стигнат парите и за заплати, и за социални осигуровки, и за отопление, и за всички планирани разходи, ще трябва да оптимизират работата. А оптимизация в сферата на образованието означава и съкращения. С настоящия си бюджет директорите трябва да разчетат и десетпроцентното увеличение на възнагражденията, договорени със синдикатите. Те трябва и да калкулират в ежемесечните си сметки трите премиални плащания през годината около Коледа, 24 май и 1 ноември. По 28 лева се падат повече пари за учителите, по 16 - за администрацията и по 15 – за лелките. В новия бюджет трябва да се включи и заплатата на счетоводителя, който трябва директорът да назначи. Тъй като делегираните бюджети още не са факт, директорите се притесняват кой и по какъв начин ще поеме разходите им, натрупани от началото на годината до момента. Но като цяло са оптимисти за полезността на реформата. Чисто процедурно, делегирането на правата за управление на училищните бюджети трябва да мине през сесия на Общинския съвет. Така те фактически ще придобият власт да се разпореждат с пари. По презумпция системата на делегираните бюджети е средство за привличане на повече средства и постигане на по-голяма ефективност при използването на влаганите в образованието ресурси. С решение на Общинския съвет директорите получават и право да отдават под наем училищно имущество, което е със статут на публична общинска собственост. По този начин те ще имат възможност да подпомагат дейността си и да увеличават своите приходи. В същото време те имат възможност да работят по проекти, да привличат и спонсори, за да множат постъпленията в касите си. С делегираните бюджети директорите получават множество права, за които има и неподготвени. Освен финансова, от тях се иска и мениджърска култура. Школските ръководители могат да избират и назначават необходимия им персонал. Променя се отношението на училищата към бюджета. Той вече не е чужд. Училищата получават възможност да планират и управляват разходите, което води до икономии, позволяващи осъществяването на други и допълнителни дейности. Част от неговите допълнителни приходи отиват за обновление на материалната база и покупка на дълготрайни активи. Управленски правомощия на директора на училищата са да назначава и уволнява персонала, да определя общия брой и структурата на персонала, да се съобразява с учебния план, да определя размера на заплатите, да разпределя допълнителните трудови възнаграждения, да създава вътрешна система за оценка и диференциация на труда на учителите. Директорът провежда търгове за доставка на стоки и услуги и ремонтно-строителни работи. При неделегирани бюджети училищата нямат свой бюджет. Общината сама разработва и променя бюджета за училищата. Често тези средства не са разбити по отделни училища. Директорите не знаят колко пари им се полагат. Финансирането става чрез заявки.

Кубрат бе първата община в Лудогорието, въвела делегираните бюджети в образованието. Че учителите са доволни от тях, показва и фактът, че нито едно училище не стачкува по време на дългите протести през есента на миналата година. Като пример за добра практика, потърсихме директора на реалната гимназия в общинския център. 

 

13_02_2008_doceva.jpg Татяна ДОЧЕВА, директор на СОУ „Христо Ботев" - Кубрат:
Имахме предимството, че бяхме сред първите


Г-жо Дочева, Кубрат е първата община в областта, въвела делегираните бюджети в училище. Кога и как стана това?


През 2000-та година. Тогава имаше пилотен проект на Министерството на образованието и науката, на първи етап, на който се включиха около десет общини. Ние се включихме във втория етап с общо тридесет общини в страната.

 

Имаше ли трусове тогава, напрежение, съкращения?


Не бих казала. Тъй като въведохме системата отдавна, имахме възможност да влезем в процеса плавно. Ние година и половина се подготвяхме по въпроса как се прави бюджет, каква е формулата. Посетихме първите пилотни общини, почерпихме знания, ходихме до Силистра и Омуртаг.

Имахме време да се научим, да разработим формулата за преразпределение, тази, която сега общините трябва да правят.

 

Казвате ние. Колко сте?


Сега сме десет в цялата община Кубрат.

 

Стигна ли се до съкращаване на учители, на паралелки, на помощен персонал?


Не, не е имало. Но през всичките тези година Общината е допълвала недостига от средства.

 

Сериозно перо в делегираната дейност е проектната инициатива и отдаването под наем. Вие разполагате ли с такъв ресурс, който да ви подпомага?


Всички училища в община Кубрат отдаваме под наем земите си. Те бяха и основният ресурс, който ни помогна на онзи етап да стартираме реформата. По този начин парите оставаха в училищата, а не постъпваха в общинския бюджет. И досега тези пари са значителна част от издръжката ни, ние си помагаме с нея.

 

Казвате, че през всичките тези години ви е помагала Общината. Ще продължи ли тя да го прави и през тази година?


Общинският бюджет още не е приет и не знаем. Но в разговорите ми с колеги винаги е ставало ясно, че ако Общината не дофинансира, училищата с под 600 ученика просто не могат да съществуват нормално.

 

Във вашето училище колко са децата?


Малко под 700. Когато умножихме издръжката на един ученик по броя на учениците за община Кубрат, се оказа, че голяма част от училищата, предполагам, че така ще е навсякъде, са „на минус" даже за фонда си работна заплата. А камо ли за издръжката.

 

Какво правим тогава?


Правим тази формула, с която преразпределяме средствата. Тя до известен смисъл ощетява големите училища, защото препраща пари към по-малките и по-отдалечените.

 

Каква е средната брутна заплата на учител във вашето училище?


526 лева. Но още не мога да кажа дали ще можем да ги увеличим. По-добри пари могат да се вземат, ако в рамките на тези пари се намери резерв. А той може да дойде от съкращаване. Но то пък трябва да се извърши в някакви граници. Защото в крайна сметка часовете са си часове и те трябва да се вземат. Важно е и да се уплътнят паралелките. Средната пълняемост в нашето училище е около 24 ученика. Докато в малките училища тя пада до 10-11-12.

Изчисленията ни показват, че при нас на 95 деца има един човек персонал, независимо педагогически или не. В селата не е така.

 

Това ли е оптималното решение?


Не, може да се свие още, ако държа да бъда честна. Но много малко още.

 

Кой контролира изразходването на средствата в училище?


Общината, защото тя ми е принципалът. Тя следи дали, ако ми преведе пари за гориво, ги използвам за това или за нещо друго. Но в крайна сметка директорът си носи личната отговорност. Защото, ако аз не платя това, което трябва, ще бъда на червено. Ръководенето на бюджета тук е нещо като ръководенето на семейния бюджет.

Вижте, не искам да оставате с впечатление, че Общината стои над главите ни и контролира. Ние знаем, че можем да разчитаме на подкрепа. Искам пак да кажа, че заради това, че започнахме рано и имахме дълъг преходен период да оглеждаме, обсъждаме и пробваме, можехме да работим по-спокойно. Сега делегираните бюджети при някои колеги се въвеждат от раз и много от тях ще бъдат затруднени.

 

Ако трябваше да се върнете години назад, когато сте нямали сегашните правомощия, бихте ли го направили?


Не, не. Така е по-добре. Сега имаме самостоятелност и можем да преценяваме дали този месец ще купим това, пък няма да купим друго. И не се налага да го съгласуваме.

 

Бихте ли споделили каква е Вашата заплата?


Моята основна заплата е 577 лева от 1 януари.

 

Това добра заплата ли е за един училищен директор?


Винаги може по-добре.

 

С какво се отоплява училището? Успяхте ли да кандидатствате за финансиране по енергийни проекти, за да смъкнете разходите?


Ние сме на локално парно с нафта, което изяжда голяма част от бюджета. Общината има проекти за газифициране, но за вбъдеще. Ако казвам, че Общината дофинансира, то е именно заради отоплението, а не заради другите разходи.

 

Ако Общината спре дотациите, колко училища според Вас в Кубратска община ще бъдат закрити?


Не съм правила такива сметки. Но като погледна, че от всичките десет училища „на минус" с фонда си за работна заплата са пет, това означава, че те са рискови.

 

Какви училища са тези - градски или селски?


Селски, с по сто и под сто деца.

 

Във вашето училище има ли слети и маломерни паралелки?


Не. Но искам да кажа, че имаме добра практика за работа по проекти. Само за миналата година в училище са постъпили над 10 000 лева само по проекти. Всъщност, дейностите си ги финансираме по проекти. С разработка пред МОН подменихме и дограмата.

 

Колко хора работят в СОУ „Христо Ботев"?


54 е педагогическият персонал, 20 - непедагогическият.

Галина МАРИНОВА