Търсене

Начало Новини Севдалин Йорданов – лицето на Сметната палата в Разград - цербер или обикновен хищник
Севдалин Йорданов – лицето на Сметната палата в Разград - цербер или обикновен хищник
11 February 2008
 

Севдалин Йорданов - ръководител сектор на Сметната палата в Разград, регулярно е получавал пари от всички общини в областта, без Община Разград, за да им извършва „анализ на управлението на общинското имущество и предлагане на препоръки по управлението му".

Срещу различни суми - на Самуил и Лозница по 2500 лв., на Исперих и Кубрат по 4000 лв., на Лозница преди деноминацията - 4 000 000 и т.н.

Договорите са сключвани с фирмата на съпругата му „Калица - ВС - Веселка Йорданова" в абсолютно нарушение на Закона за сметната палата и законовите изисквания за договорите по обществените поръчки.

В резултат на това вместо да пази като цербер общественото „съкровище", г-н Йорданов безнаказано и брутално е увеличавал семейния си бюджет за сметка на общинските.

 

11_02_2008_faksimile.jpg Сметната палата е церберът на държавата или поне би трябвало да е така. Според закона „Основна задача на Сметната палата е допринася за доброто управление на бюджетните и други публични средства и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата... за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети...". Сметната палата осъществява одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки, управлението и разпореждането с общинско имущество.

В този смисъл Севдалин Йорданов е главният ревизор на Разградска област. Като му чуят името или като го видят да пристига, кметовете на общините би трябвало да се стряскат или най-малкото да зарежат всичко останало.

В интерес на истината, те и сега явно му отделят достатъчно внимание, но въобще не се стряскат.

От девет години Севдалин Йорданов ги изнудва да му плащат отвреме навреме по някоя и друга хилядарка и те плащат. Никой не може да ги накара насила, но защо да не си облекчат живота, като им го предлагат и то от контролиращия орган!

Чрез фирмата на съпругата си - „Калица ВС - Веселка Йорданова" ЕТ, която е декларирала източник на финансиране - стопанска дейност, представителят на Сметната палата в Разград сключва договори с всички общински кметове от областта без Разград, за да извърши „анализ на управлението на общинското имущество и предлагане на препоръки по управлението му". Това е задължение по този договор на Веселка Рашкова Йорданова, която е със средно образование и има магазин за резервни части на селскостопанска техника. А пък това е основното професионално задължение на Севдалин Йорданов - ръководител сектор на Сметна палата - Разград.

11_02_2008_loznica.jpg За този „анализ" се договаря /вписва в договора/ една определена сума, различна за различните общини - Исперих 4000 лв., през март 2007 г., Лозница - 2500 лв. - февруари 2007 г., Самуил - 2500 лв. - февруари 2007 г. Но не бързайте да си мислите, че става дума само за миналата година.

Бурната „ревизорска" дейност на Севдалин Йорданов явно е започнала веднага след встъпването в длъжност. По времето на лознишкия кмет Вехби Османлъ - 15 януари 1999 г., е сключен договор със същата клауза за 4 000 000 лв /преди деноминацията/, като авансово са получени още същия ден 1 500 000. Тук анализът е вписан под формата на брошура - 50 бр. По всяка вероятност заради тези брошури г-н Йорданов подновява договорите всеки мандат или всяка година.

Ако кметовете имат понятие от договори, а те имат и ако главните счетоводители в общините са си на мястото, по тези формални, неверни и дори фалшиви договори не би трябвало да изплатят нито лев. В договорите не е посочен единният фирмен номер, адрес на управление и седалище на фирма „Калица", умишлено грешно е изписано името на представителя на фирмата - Р. Рашкова, вместо В. Рашкова Йорданова, печатът, положен от страна на „Калица", е преди пререгистрацията на фирмата по реда на Търговския закон.

В договорите има клауза, че „Страните са длъжни добросъвестно да охраняват взаимно интересите си, както и да не разпространяват сведения, станали им известни, във връзка с взаимоотношенията им по настоящия договор." Има и още една клауза, че извън уговореното Възложителят /Общината/ има право да възлага на Изпълнителя /"Калица"/ услуги срещу допълнително възнаграждение.

Когато парите са превеждани по банков път, авансовите плащания са извършени на ЕТ „Калица -ВС - Веселка Йорданова", а по касов път - с разходни касови ордери на името на Калин Йорданов - син на Севдалин Йорданов.

Девет години Севдалин Йорданов злоупотребява със служебното си положение за лично облагодетелствуване. Неговите подчинени правят ежегодни одити на общините и заверяват финансовите им отчети, но последен има думата Севдалин Йорданов - шефът. Какво от текстовете отпада и какво се добавя, само той си знае. Всички са подписали клетвени листове за опазване на тайната и я пазят. А Народното събрание получава „достоверна информация".

Ясно е колко кметове, главни счетоводители, юрисконсулти и касиери се смениха и колко в момента изпълняват стриктно „задълженията" си по договорите с фирма „Калица".

Защо главният ревизор толкова небрежно и толкова спокойно увеличава семейния бюджет за сметка на общинските? Необезпокояван от никого и нетревожещ се за нищо?

Това е огромна плесница за председателя на Сметната палата, за кметовете на общините в Разград, за областните управители през този период...

Надяваме се Окръжната прокуратура да се самосезира и веднага да се заеме със случая. Няма нужда от голямо разследване - ордерите, платежните нареждания и фалшивите договори са в общините.

Този човек или се е самозабравил, или е напълно сигурен, че нищо няма да произлезе от това писание. Признавам, че наруших журналистическата практика да поискам становището на другата страна. В случая това са две страни - всички общински кметове без разградските и Севдалин Йорданов. Кметовете могат да отговорят веднага, Севдалин Йорданов - също. Аз лично си спестих няколко от безбройните изтощителни срещи с хищническата надменност.

Оптимизмът ми, че в тази държава корупцията ще бъде наказана и сведена до минимум, се изпари. Прокурор Дамянов, вие сте на ход!


Янка ОБРЕТЕНОВА