Търсене

Начало Интервю Евгения Маринчева, художник и арттерапевт: Арттерапията е съзерцание, любов, свобода...
Евгения Маринчева, художник и арттерапевт: Арттерапията е съзерцание, любов, свобода...
01 May 2018

В последните години арттерапията е в центъра на редица научни дискусии и форуми. Все по-често се използва в практиката от различни специалисти. Какво представлява тя и какви са ползите от нея, за това разговаряме с художника и арт терапевт Евгения Маринчева-Джен.

Тя е дипломиран арт терапевт. Работи в областта на себеопознаването, себеутвърждаването, преодоляване на ежедневния стрес, лекуване на травми от загуба, раздяла и шокови ситуации. Провежда както индивидуални така и групови терапии.


02_05_2018_hudojnik_2.jpgЗавършила е специализирани обучения, курсове и семинари по арт терапия и има сертификати за работа с деца със специални образователни потребности, работа с хора, претърпели насилие, работа със семейни двойки и партньори. Завършила е майсторски клас по арт терапия, експресивна терапия, тренинг за терапевти, работещи с групи. Автор е на два арт терапевтични метода – програмата „Арт & Аз“ (групова арт терапия) и „Тайно арт пътешествие към себе си.“


Госпожо Маринчева, какво представлява арттерапията?

Арттерапията е основана на определени принципи, взети от областта на визуалните изкуства и психологията. Тя съдържа в себе си невербалното и символично себеизразяване на индивида. При терапевтичното общуване основно място заема изразяването чрез създаване на изображения. Художествената експресия дава точно определен израз на съзнавани и несъзнавани елементи и представлява мощен, но деликатен терапевтичен фактор. Посредством художествените практики – рисуване, моделиране, колаж, апликация, хората изразяват емоции, отношения, докосват свои моменти от миналото, проектират свои цели и мечти за бъдещето, справят се със симптомите, стреса и травматичните преживявания, повишават своите познавателни способности.


02_05_2018_hudojnik_3.jpgКой може да бъде арттерапевт, какви по-специални умения се изискват?

Арттерапевт може да бъде всеки, който отговаря на следните условия: да има огромно желание да помага на хората и да бъде хуманист; да е свързан с изкуството, да познава историята на изкуството; да е завършил специалността „Арттерапия“.


Към кого е адресирана арттерапията, кой може да се „лекува“ с нея?

Всеки един човек от 3-4 до 100 години може да се подлага на арт терапия. Тя оказва благоприятно въздействие дори когато човек не се бори с някакъв проблем. Тя подпомага личностното развитие чрез себеопознаване, себеизразяване и себеосмисляне. Лечението с изкуство развива въображението и помага на хората да погледнат от друг ъгъл на себе си и околния свят. Създаването на изкуство чрез процеса на себеизразяване подпомага индивида да осъзнае собствената си идентичност. Благодарение на арт експресията се постига по-добро жизнено себеутвърждаване, подпомагат се житейските избори.


02_05_2018_hudojnik_1.jpgКак влияе арттерапията върху хората, моля да споделите впечатленията си от практиката?

Арттерапията може да помогне за подобряване състоянието на клиентите в различни степени. При клинично болните с психични заболявания пациенти (шизофреници и др.), арттерапията има по-скоро за цел да създаде специфичен изразен език, чрез който болният да намери отдушник и художествена форма за трансформиране на травмиращите го състояния. Болните от рак, левкемия, СПИН и други заболявания, за които до днес медицината не е открила ефикасни методи за борба, намират в лицето на арттерапията ефект, който ги отдалечава от мислите за състоянието им. Арттерапията служи отчасти, а често и за пълно преодоляване на емоционални и поведенчески проблеми. Тя е ефикасен метод при отстраняването на депресии и фобии, неврози, изолация, дискомфорт в социалната група, семейни конфликти, лекуване на травми от загуба, раздяла, преодоляване на състояние след претърпяно насилие, при стрес и екстремни събития в живота и др.


Работите ли с деца и какво разказват детските рисунки?

Работя с деца на възраст от 10 до 17 години. Децата са много искрени и съвсем неподправено творят. Дали ще рисуват, дали ще моделират, апликират, танцуват, пеят – те винаги са отворени за творчество, игри и забавления. Болните деца намират голяма опора в процеса на творчество и там откриват своите скрити ресурси.

Детските рисунки много точно изразяват вътрешния мир на детето, насочват арт терапевта към истинските му проблеми и причините то да е затворено, потиснато, мълчаливо.


Кои изкуства включва арттерапията и как човек трябва да направи правилния избор?

Арттерапията включва всички изкуства – изобразително изкуство, музика, танц, творческо писане и четене, фотография, театър. В арттерапията не се търси художествена стойност на създадената творба, а се набляга изключително на процеса на създаване на тази творба, на преживяването, на експресията по време на творчество и катарзиса като израз на дълбокото преживяване на човек. Човек може да се смее или да пролее сълзи, но те ще бъдат пречистващи. И след катарзиса неусетно е настъпила промяна, стартиран е процес на подсъзнателно ниво, който трансформира отношението и гледната точка на човека към проблема. Арттерапевтът има индивидуален подход към всекиго, в зависимост от неговата заявка, състояние и настроение в момента.


Срещата арттерепевт - клиент какво дава за двете страни?

Винаги има една предварителна среща, при която се провежда свободен разговор между арт терапевта и клиента. От изключително важно значение е клиентът да е дошъл по собствено желание при терапевта. Често се случва родители да водят децата си, без самите деца да го желаят.
Срещите протичат с встъпителна част (загрявка), след това – същинска част, при която клиентът изразява себе си посредством някое изкуство. След това има разговор върху творбата. Клиентът трябва да бъде честен със себе си и да се превърне в дете – да се забавлява, да бъде искрен.


С какво Ви зарежда рисуването Вас самата?

Аз започнах да рисувам сравнително късно, в зрелите си години. Изпитвах някакво желание да рисувам с маслени бои без никога да съм го правила. Първата ми професия е строителен инженер. Отприщи се един буен поток, който прерасна в пълноводна река. Вече 14 години рисувам и постоянно се уча. Зад гърба си имам няколко самостоятелни изложби, участия в сборни изложби в България. Участвала съм в две Световни биеналета на съвременното изкуство – в Измир – 2011 г., Флоренция – 2011 г., в международни изложби в Мексико – 2012 г., Страсбург – 2015 г. Без да гоня слава и да страдам от звездомания, съдбата ме изпрати на тези места, за да се срещна с прекрасни творци от цял свят, да напълня сетивата си и вътрешния си мир с Изкуство, да осъзная каква мощна сила е творческият процес.


Освен рисуването с какво се зареждате?

Арт терапевтът е подложен също на стрес и има опасност от прегаряне. Всеки открива своя начин на презареждане. Аз слушам релаксираща музика, разхождам се, имам любима компютърна игра, която ми действа много успокояващо.


Изкуството в три думи?…

Съзерцание, любов, свобода


Д-р Надие КАРАГЬОЗОВА