Търсене

Начало Интервю Образователната инфраструктура в Лудогорието се подобрява – Разград и Исперих са добрите примери
Образователната инфраструктура в Лудогорието се подобрява – Разград и Исперих са добрите примери
28 March 2018

Гюнай Хюсмен е областен управител от май 2017 година, преди това бе депутат. Със сериозно присъствие и влияние в обществено-политическия живот на региона. Респект буди отношението му като областен управител и общественик към образователната сфера. За проблемите в един от най-важните сектори на обществения ни живот, за усилията, които се полагат за позитивиране на училищната среда, се състоя и нашият разговор.


28_03_2018_gunai_husmen.jpgГ-н Хюсмен, за подобряване на образователната среда в училищата в региона, за постигане на по-добра мотивация за учение и по-високи резултати на предстоящото външно оценяване са извървени доста стъпки, може ли да ги коментирате?

Да, така е наистина. Материалната база в доста училища е подобрена. Децата са обезпечени с учебници, ремонти и саниране са извършени в почти всички учебни сгради в областта. Има и превозни средства, с които се возят ученици и учители до средищни училища, където това се налага. Наскоро бе решен и един от най-сериозните проблеми, свързани с материалната база в областта – община Разград осигури сграда, където да се премести ППМГ „Акад. Никола Обрешков“. Училището от десетилетия е бездомно, а от новата учебна година ще е в сградата на СУ „Христо Ботев“, където пък базата е толкова голяма, че дори и с третото училище в нея – Спортното училище, пак ще останат свободни класни стаи. Предстои да се реши и проблемът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с липсата на физкултурен салон, убеден съм, че ръководството на община Разград ще се справи и с това предизвикателство. В община Исперих пък в момента се извършва голям ремонт на сградата на ПГСС „Хан Аспарух“ Исперих - това сe случва по проект на община Исперих за близо 1 300 000 лева. Поздравявам ръководствата на тези две общини за активността в подобряване на образователната инфраструктура в региона и призовавам и останалите да следват примера им.

28_03_2018_gunai-3.jpgСпоред мен затрудненията в образователната сфера в Разградска област до голяма степен идват от това, че сме смесен регион, в който децата билингви с напредване на технологиите гледат сателитни телевизии, денонощно са във фейсбук, пишат на „шльокавица“ и съответно имат затруднения с българския език. Смятам, че това поражда проблемите в нашето образование и при всичките си срещи в образователната сфера апелирам учениците и учителите да се стараят да не допускат да се говори на турски език в училище, за да се усвоява по-добре официалният български език.

Знаете, че образованието е приоритет на българското правителство, вече е факт драстичното увеличение на заплатите на учителите, това предразполага към по-качествено образование. Очакванията към учителите са на по-високо ниво да предават знанията на учениците, а към родителите – да са по-взискателни по отношение на образованието на децата си, а също и да се спре агресията към учителите. Това са конкретни, ясни, точни и премерени стъпки от страна на правителството. На регионално равнище работим усилено с РУО-Разград и съм убеден, че ще почувстваме положителни резултати, вярвам, че промяната ще се случи още на следващото външно оценяване, но не си правя илюзии, че от последните места веднага ще се изкачим на челни позиции, засега златната среда е малката ни цел, поетапно ще напредваме.


28_03_2018_gunai-2.jpgГоворим за позитивиране на училищната среда, за по-тясно сътрудничество между семейството и училището. Отчитаме дейности за снижаване на агресията и насилието в училище, но все още не постигаме желаните резултати. Не даваме достатъчно път на новото, работещото за мултиплициране на добрите практики и идеи. Как ще се справим с това?

Това е твърде обширен въпрос и на мен, като неспециалист в сферата на образованието, ми е трудно да отговоря конкретно. Ще кажа личното си мнение за позитивизма. Според мен всеки учител трябва да остави вкъщи торбичката с лошите чувства и семейни проблеми, а да отиде сред учениците си с широко усмихнато сърце, за да предаде положителна енергия на учениците си. Административни мерки не могат да променят това, ако учителите не го направят по вътрешна убеденост. Освен това много важна е и ролята на родителите, те трябва да осъзнаят, че сегашното положение не може да продължава, не трябва да неглижират децата си по отношение на образованието, трябва да ги убеждават да се трудят повече по време на обучението си.


28_03_2018_gunai-2.jpgИма училища, които в продължение на 30-40 години са управлявани само от един директор, т.е. те познават само един стил на управление. Не трябва ли да има мандатност на директорите на училищните институции, за да имат шанс различни хора да покажат умения за управление и предават нов облик на съвременното училище?

 

Съгласен съм с това да има мандатност, но това е законодателна инициатива, не е в правомощията на областния управител да го промени.


За кадровото обезпечаване във всички сектори на обществения живот между бизнеса и образованието трябва да има постоянен „информационен мост“. Какво се прави за това?

Такъв мост има – комуникацията между РУО, училищните директори и НПО-тата се подобрява, работи се усилено в тази насока. Както знаете, отскоро се работи по утвърдения от правителството на Бойко Борисов механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Резултатите вече са налице: 20 000 деца от цялата страна са върнаха в училище. На областно ниво проведохме няколко срещи с работодатели, директори на училища и на Русенския университет в тази насока - да се съгласуват нуждите на бизнеса и учебните програми. След една от тези срещи във Филиала на Русенския университет в Разград бе разкрита специалност „Машинен инженер“, от каквито експерти бизнесът заяви необходимост.


За деня на толерантността деца Ви удостоиха с приза „Приятел на децата“. Какво означава това за Вас?

Това е не толкова награда, колкото е жест към мен като личност, така го разбирам. Жестът е още по-ценен, тъй като деца го направиха към мен и има голяма морална стойност за мен като човек и за работата ми като областен управител, за което им благодаря.


Децата са огледалото, в което се оглеждат родителите. Вие какво виждате в него днес?

 

Тези дни имах разговор с една госпожа, мислела да напуска страната, недоволства. Питам я какъв й е проблемът в България - тежко било, детето й искало да учи в Холандия, а тя нямала ресурс да му осигури това. Аз й казах, че моите деца, въпреки че съм имал възможност да ги изпратя в чужбина, учиха в България и получиха прекрасни знания и умения, за да работят. Синът ми завърши Аграрния университет в Пловдив, специалност „Агрорастителна защита“ и се справя блестящо с работата си. Факт е, че образованието работи и от него излизат добри кадри, така че, не е нужно да търсим кой да ни даде пари, за да изпращаме децата си да учат в други държави, а трябва да впрегнат усилия да учат в нашите университети, ама наистина да учат, за да получат реални умения да се трудят след това, а не на принципа от социализма „учи, мама, за да не работиш“...


Ценностите, които сте наследили от Вашите родители, с какво Ви помагат днес?

Това, което съм научил от моите родители, е, че един човек трябва да има добродетели. Най-голямата ценност е да си добронамерен. Човек трябва да е положително настроен, независимо кой е, къде е, на каква служба е...


Мъдрите и добри управленски решения са сбор от…

Екип и желание да си полезен на обществото. Всеки божи ден трябва да се събуждаш и да започнеш работа с намерение да си полезен за хората и обществото, вътрешно желание трябва да имаш да си полезен с това, което даваш на обществото.


За какво Лудогорие мечтаете и от какво няма да се откажете, за да го видите такова?

 

Много пъти мои приятели са ми казвали: стига си се борил, системата не можеш да промениш. Аз обаче не гледам на настоящата ситуация като на непоклатима система, виждам, че положението не е най-доброто за българските граждани като цяло и конкретно за Лудогорието. Може би няма да успея, но ще продължавам да работя не да променя системата, а да променя отношението на ръководителите на институции и на чиновниците, на бюрократа към хората по отношение на човечността. Това е моята мечта, която се старая да постигна и да приобщя съмишленици към нея.


Вашето послание към подрастващите?

Посланието ми е да не бъдат пасивни потребители на знания, длъжности, служби, пари, а да са активно търсещи всичко това. Тогава ще бъдат пълноценни за себе си и за обществото, и ще изпитват духовно удовлетворение от постигнатото.


Д-р Надие КАРАГЬОЗОВА