Търсене

Начало Интервю Бизнесът помага за ремонта на закрития плувен басейн в ОУ „Ив. Тургенев“
Бизнесът помага за ремонта на закрития плувен басейн в ОУ „Ив. Тургенев“
12 March 2018

Чуждестранни гости от четири държави и щедри подаръци за подобряване на материалната база са част от изненадите за 30-годишния юбилей на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ в Разград. В навечерието на юбилея директорът Милена Орешкова разказва за развитието на училището като иновативно, за високите постижения на учениците, за работата по международни проекти за образователен обмен и за подкрепата на бизнеса за възстановяване на закрития плувен басейн в училището.


12_03_2018_ore6kova.jpgНаближава 30-годишният юбилей на училището, който е повод за равносметка и набелязване на нови цели. Как оценявате развитието на учебното заведение и по какъв начин ще отбележите празника?

Едно училище измерва постиженията си по резултатите на своите ученици, по качеството на предлаганата образователна услуга, по мотивацията на учениците, по вдъхновения педагогически екип, по отзивите на родителите, по спечелените адмирации и доброто взаимодействие с институциите, по добрата материално-техническа база, както и цялостния имидж на училището сред общността. За мен като директор това са видимите индикации за успех.

30-годишният юбилей на училището е повод да отчетем нашите успехи, не като празни хвалби, а като реалност, която сме изградили с общи усилия. За празника организираме тържество под мотото „30 години – традиции, иновации, успехи“, което ще се проведе на 15 март от 17.30 часа в залата на Общинския културен център. На годишнината ще присъстват нашите партньори по проект „Еразъм+“, всички партниращи на училището организации и институции, ученици, родители и преподаватели.

12_03_2018_turgenev_3.jpg

12_03_2018_turgenev_2.jpgГоворите за успехите на училището през годините, как измервате постигнатите резултати в образователната сфера?

Не съм човек, който обича хвалби без покритие. Голяма част от нашите дейности, резултати, успехи, инициативи са известни на обществеността, чрез популяризирането им в медиите и с прякото участие на всички заинтересовани страни в този процес.

Това, което е важно и искам да отбележа е, че при нас, за разлика от много други училища, нещата се случват, въпреки многобройните трудности и пречки. Реализираме много проекти, влагаме огромни усилия, за да покажем, че в училището се работи с ясна визия и стратегия за години напред. Успехите ни са плод на иновации, упорит труд, повишаване на квалификацията на учителите и екипна работа.

Тези усилия доведоха до трайни резултати в повишаване на качеството на образование. Доказателство за това е фактът, че нашите ученици са в челната петица на националното външно оценяване след VII клас.

ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ е едно от двете основни иновативни училища в Разград и като такова през тази учебна година прилагаме нова образователна практика. Пресъздаваме легендата за рицарите на Камелот и по този начин стимулираме изследователския дух на децата, които участват в игри и състезания в търсене на меча на крал Артур.

Избрахме мит от английската история, защото работим по проект по програма „Еразъм+ К2“ в партньорство с училища от Полша, Италия, Испания, Кипър и Турция. Този проект, освен съвместните дейности на ученическите парламенти, има за цел надграждане на знанията по английски език на участниците. След посещенията ни в партниращите училища, ние осъзнахме какво ни липсва, намерихме и приложихме интересни практики и днес демонстрираме нашите предимства.


След като обменихте опит с учебни заведения от четири държави, сега вие ще посрещнете представители на партньорските училища. Какви изненади сте подготвили за чуждестранните ученици и преподаватели?

Партньорите от училищата в Испания, Италия, Полша и Турция пристигат на 11 март, очакваме по четирима ученици и двама учители. Подготвили сме наситена програма, както е заложено в проекта, и тъй като ние сме последната приемаща страна, искаме да им покажем най-доброто от българското образование. Радвам се, че има какво да демонстрираме пред тях и след техните домакинства мисля, че могат и те да наблюдават добри практики.

Събитията, които сме планирали, ще се проведат предимно в училище. Децата ще бъдат настанени в семейства и ще посещават часове заедно с нашите ученици. Във вторник сме заложили заседание на ученическите ни парламенти, което ще започне в 12.30 часа в залата на Общински съвет – Разград. В 15 часа ще посетим „Гнездо на орли“, а след това и Археологически резерват „Абритус“. Гостите ще разгледат експозициите в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ и Етнографския музей, както и други забележителности в града. В сряда, заедно с нашите ученици, ще посетим старата българска столица Велико Търново. В четвъртък гостите ще станат част от рицарите на Камелот и ще се включат в търсенето на легендарния меч Ескалибур. В късните часове учениците и преподавателите ще присъстват на празненството за нашия юбилей. В петък ги очакват игри на открито в Градския парк и след това ще ги изпратим.


12_03_2018_turgenev_1.jpgРазбрахме, че вече сте получили първия си подарък и имате новина за закрития плувен басейн?

Да, това ще бъде една реализирана мечта, която демонстрира много от факторите за успеха на училището. Разградският бизнесмен Никола Николов откликна на многобройните ми молби закритият плувен басейн в училището да бъде ремонтиран и пуснат в експлоатация.

Съоръжението е ремонтирано частично през 2004 година по съвместен българо-швейцарски проект на Община Разград. Подменени са основните захранващи и отоплителни системи за водата. Оказа се обаче, че водата от коритото изтича, поради пукнатини в коритото. През 2012 година басейнът е предоставен безвъзмездно за ползване от училището, което го управлява и стопанисва.

През 2013 година по проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие“ беше извършен цялостен ремонт на училището и на закрития басейн. Дейностите включваха външно саниране, подмяна на дограма, на осветление и на отоплителна система, сменени бяха и двата газови котела.

12_03_2018_turgenev_4.jpgДотук чудесно, но остана основният проблем – водата изтича. Продължих да търся възможности да се направи ремонт на коритото, защото беше ясно, че без да се реши този проблем, съоръжението не може да влезе в експлоатация. През 2014 година изработихме инвестиционен проект, помогнаха ни фирми, които безплатно изготвиха количествено-стойностната сметка. Подготвих проект по Наредба 2 на Министерството на физическото възпитание и спорта, но училището не можеше да кандидатства с него, а само Общината, за съжаление това така и не се случи.


Как успяхте да убедите бизнеса да се ангажира с ремонта на басейна?

Срещнах отклик в лицето бизнеса, след като споделих идеите си за развитие на потенциала на плувното съоръжение и възможността да се използва от всички деца и ученици, спортисти и граждани. Учебните програми по „Физическо възпитание и спорт“ включват задължителни часове по плуване и ние ще можем да осигурим на всички училища и детски градини плувна база, където да се провеждат занятията. Плановете ни включват и изграждане на рехабилитационна зала за деца с увреждания, сауна и фитнес. Имаме идея да създадем училищен спортен клуб по плуване и да се провежда обучение по различни плувни спортове.

Това съоръжение е важно не само за учениците, а и за много други социални групи, за цялата разградска общност. Ще осигурим възможност на всички граждани да го използват целогодишно.

Това, което мога да коментирам по темата е, че сме изключително благодарни на бизнеса за подкрепата и се надяваме ремонтът да бъде извършен в следващите три месеца. Това е изключителен жест на съпричастност и разбиране, извършен абсолютно безрезервно, с цел да се осигури качествено физическо обучение на учениците и възможност за развитие на плувните спортове в Разград.


Какъв финансов ресурс е необходим за реконструкцията на басейна?

Средствата никак не са малко, прогнозната сума, необходима за ремонт на коритото и съблекалните, е около 25 000 – 30 000 лева. Все пак басейнът е строен преди близо 30 години и никога не е правен ремонт на помещенията. Освен коритото, което е пропукано и трябва да му се направи нова облицовка, санитарните помещения са в лошо състояние, необходима е подмяна на вратите, ремонт на вентилацията, оборудване на съблекалните, печка за сауната, оборудване за фитнес зала. Реално това са козметични ремонтни дейности, но са необходими доста средства. Това, което е необходимо да се направи първоначално, ще бъде извършено, за да се пусне басейнът в експлоатация в близките месеци. Впоследствие ще разчитаме на отзивчивост и съдействие от цялата общност, за да обновим оборудването. Посетила съм много подобни съоръжения в училища в страната, имам визия и планове как да го стопанисваме и управляваме качествено и ефективно. Смятам, че ще получим референции и подкрепа от всички заинтересовани страни, този плувен комплекс да работи, тъй като той е единствения на територията на областта.


Как училището ще управлява басейна, след като отново отвори врати?

Басейнът е предоставен на училището за безсрочно управление. Като юридическо лице имаме право да извършваме дейности по стопанисването му. Отоплителната, електрическата и ВИК инсталации са общи с тези на училището, няма как съоръжението да се управлява от външно юридическо лице, а и предназначението му е за учебни цели. Всички приходи от басейна ще покриват единствено разходите за поддръжката му, затова и входните такси за използване от други училища, детски градини и граждани, ще имат минимална стойност.


С иновациите и мащабните проекти, които реализирате вдъхновявате учениците да си поставят високи цели към които да се стремят. Какво искате да пожелаете на вашите възпитаници в навечерието на 30-годишния юбилей на ОУ „Ив.С.Тургенев“?

Много искам всички да се убедят, че в нашето училище нещата се случват с новаторски дух, огромна воля и желание за развитие. Но по-силно от това искам нашите ученици да осъзнаят, че онова, в което вярваме и за което мечтаем, може да бъде постигнато. Нека да съхранят тази увереност в живота си, това е истинската роля на училището – да ги изгради като творчески и реализиращи се личности. Нека цял живот да творят чудеса!


Антония КИРИЛОВА