Търсене

Начало Новини До 31 март се представят годишните отчети за отпадъците
До 31 март се представят годишните отчети за отпадъците
08 February 2008
 

До 31 март 22 общински администрации и около 240 юридически лица на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети за отпадъците в РИОСВ-Русе. Това се отнася за всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

 

Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.

Подадената в РИОСВ-Русе информация трябва да се отнася за всяка площадка, независимо, че някои фирми управляват или стопанисват повече от един обект.

След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка.

Годишната отчетна информация се попълва в специални образци, които могат да бъдат намерени в Наредба 9 (ДВ, бр. 95/04) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

За непредставяне на годишни отчети, Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.