Търсене

Начало Новини Дом "Майка и дете" - без майка
Дом "Майка и дете" - без майка
06 February 2008
 

Близо 70 сираци останаха ничии, след като институции си прехвърлят отговорността за тях. На свое заседание преди седмица Общинският съвет в Разград взе решение за реформиране на Дома за медико-социални грижи в общинска детска ясла, в която да се отглеждат деца, лишени от родителска грижа. С този акт обаче приютът не може да излезе от опеката на здравното министерство и да премине на подчинение на общината.

 

06_02_2008_maika_i_dete.jpg За да стане прехвърлянето на отговорността де юре е нужно министерско постановление.

Тъй като него го няма, определените януарски пари за издръжка на заведението стоят блокирани в Община Разград. Субсидията е отделена от държавата и впоследствие преведена до местната администрация. Но заради чиновнически неуредици, средствата не стигат до приюта.

Сагата продължава повече от месец. Заради смяната на отговорностите и заради блокираните пари, персоналът от 70 човека в дома не е получавал заплати. На едната честна дума разчитат и доставчиците на битова газ, вода, ток, телефони. Заради уверението, че ще си получат вземанията веднага щом сметката бъде разблокирана, те продължават да толерират институцията.

Засега сираците имат какво да ядат. Спасява ги единствено фактът, че около коледните и новогодишните празници милосърдни люде и фирми са ги запасили с провизии, млека и памперси. До момента приютът устисква на напрежението, но не знае докога точно ще успее да го прави.

Децентрализацията и преобразуването на Дома за медико-социални грижи е във връзка с националната програма за закрила на детето от 2006 г. В нейно изпълнение междуведомствени комисии с представители на министерството на здравеопазването, агенцията за закрила на детето и социалното министерство ревизират 32-та дома в цялата страна, подчинени на Министерството на здравеопазването. Критериите са местоположение и достъпност, материална база, качество на грижите. Освен качествено, оценката има и количествено измерение чрез разработена и приложена точкова система.

Допустимият минимален брой точки за институциите е 40.

Комисията преценява, че качеството на обзавеждане в Разград е задоволително и отчита необходимостта от подновяването му. Разград, заедно с Тетевен, получава незадоволителна оценка по параграфа индивидуализиране на грижите за децата. Мнението на проверяващите е, че тук липсва периодичен преглед на индивидуалния план за грижи, че има формален подход при поддържане на личната история на децата.

Разград, този път с Плевен, получава и незадоволителна оценка по още една точка - по дейностите за социална интеграция на децата.

Със своите 63 точки кредит, Домът за медико-социални грижи в Разград е предложен за реформиране. Според оценката на експертите, предложените за реформиране домове имат ресурс за развитие на алтернативни услуги в общността за деца с медицински проблеми и увреждания за предоставяне на дневна и седмична грижа. Персоналът на институциите има капацитет за развиване на услуги като консултиране и обучение на родители на деца с хронични заболявания; организиране и провеждане на курсове за бъдещи осиновители и приемни родители в областта на здравните потребности и профилактика на децата; психологическа и социална подкрепа и специализирани услуги - диагностика и рехабилитация на зрителни и слухови увреждания, двигателни увреждания.

Превръщането на домовете в общински детски ясли стартира пилотно в шест града. Освен в Разград, с нов статут са приютите в Кюстендил, Тетевен, Септември, Смолян и Златица. Но нито един от тях не е получил точни указания за бъдещата си дейност. Освен министерско постановление за преобразуване на детските заведения, липсват и наредби, и правилници за дейност, и методика на управление. Предполага се, че въпреки новия статут на общинска детска ясла, домът ще продължава да е убежище за нежелани и изоставени от целия регион. Но само се предполага.

В дома разполагат с изтеглена от интернет депеша за преобразуване. За да придобие тя силата на официален документ трябва да носи мокър печат на министър-председателя и на целия състав на Министерски съвет. Най-малко доброто възпитание изисква тя да пристигне в дома по официален път, а не по мрежата.

В приюта продължават да работят както досега. С тази разлика, че стоят без заплати и разчитат на благоразположението на маса доставчици.

В дома в Разград през 2007 година преминават 81 деца. 11 от тях са осиновени, 6 са се върнали в семействата си, а 2 са отишли при приемни родители. Сега тук са 62 деца на възраст от 0 до 5 годинки. Шест са тежко болни и само един Господ знае колко ще живеят, въпреки че медицината не им дава голям шанс. Изхранват се със сонди от медицински специално обучен персонал. Тук лекарите са трима, а медицинските сестри двайсет. Останалите 47 човека са помощен персонал, възпитатели, педагози, психолози.

И децата, и работещите тук съставляват едно прилично число от индивидуални съдби. Едните се нуждаят от помощ, грижи и подкрепа, а другите от заплати и яснота. Безотговорно е да се прехвърлят отговорности, а държавата да продължава да мълчи. Точно по въпроса за сираците не бива! 


 

Д-р Латинка МЛАДЕНОВА, директор на дома:  Ще издържим максимум до 15 февруари 

 

Каква е Вашата информация за бъдещето на дома?


За сега никаква. И на мен не ми е ясно.

 

Стига ли ви бюджетът?


Досега стигаше.

 

Какъв е той?


За миналата година без заплатите беше 180 000 лева.

 

Кой в момента отговаря за вас?


Май никой.

 

А все пак преведен ли е бюджетът ви?


Преведен е от Министерството на финансите с дата 1 януари на Община Разград. Те обаче нямат правно основание да ни го делегират.

 

Как съществува сега приютът?


Благодарение на спонсорството около празниците. Добре че ни заредиха с храни и добре че нямаме неразплатени разходи. Обадихме се на „Енерго"-то, на „Топлофикация", на всички, на банките.

 

Как стои въпросът с другите пет дома в страната, които също са трансформирани пилотно?


По същия начин. Чуваме се всеки ден.

 

Според Вас общинска детска ясла ли е формулата за развитие на този дом?


Не ни е ясно. Ние не знаем какво ще правим. Няма я наредбата, по която ще работим. По сега действащата наредба в ясли се настаняват деца след десетмесечна възраст. Значи ли това, че при нас не трябва да попадат деца, изоставени още в родилно отделение?

Трябва да има правила. Предполагам, че за година, година и половина много от децата ще попаднат при приемни родители, други ще се интегрират, персоналът ще трябва да оредее, остава без работа.

 

Ако със статут на общинска детска ясла ви оставят бебе пред входа, какво ще правите?


Досега не ми се е случвало. Но ще го приберем, няма да го оставим навън.

 

Струва ми се, че напоследък има тенденция майките по-рядко изоставят децата си. Така ли е?


Има нещо такова. Имаме три случаи, в които майката е подписала декларация за отказ, но в един момент идва и си прибира обратно бебето.

 

За кой етнос е приоритет изоставянето?


И за трите. Не бих конкретизирала.

 

Какво не хареса Министерството на здравеопазването, че предложи този дом за преобразуване?


Не знам.

 

Колко време може да издържите без субсидия?


Максимум до 15 февруари.

 

От здравното министерство знаят ли за проблема?


Всеки ден им се обаждаме. Знам, че г-жа Дякова /зам.-кмет по социалните въпроси - б.а./ също се е срещала с тях. На този етап обаче няма развитие по въпроса. Министерски съвет трябва да вземе незабавни мерки - или ще подписва, или няма.


Галина МАРИНОВА