Търсене

Начало Оживление Пак обръщат мелницата в Белинци срещу вятъра
Пак обръщат мелницата в Белинци срещу вятъра
10 November 2008

 

Реставратори от музея в Исперих помагат на баща и син Касим и Бейти Яхя за възстановяването и консервацията на единствената действаща вятърна мелница в Североизточна България. Мелницата край село Беленци е над 100 години. Построена е в

края на 19-ти век, а много по-късно е обявена за паметник на културата. Огромната дървена сграда неколкократно е ремонтирана основно, като специално внимание е отделяно на най-важните конструктивни елементи.

 

10_11_2008_melnica.jpg От 60 години за мелницата се грижи Касим Яхя. 81-годишният мелничар е наследил постройката и усвоил занаята от баща си. Традицията в рода се запазва и днес - Касим предава опита на сина си Бейти. Преди около 15 лета за последно двамата подменили носещите греди на "ходовата част" на мелницата. Дълго търсения подходящ материал те открили в района на град Смядово. Сега мелницата се нуждае от нов ремонт. Трябва да се подмени „опашката“- елемент, с който цялата конструкция се завърта за намиране на най-подходящата посока срещу вятъра. Със съдействие на музейните специалисти от Исперих необходимото дърво е осигурено от района на Кубрат. След ръчна обработка Бейти Яхя оформя греда с внушителните размери 0.45 х 0.45 м и дължина 10 метра. Младият мелничар изчаква консервацията на готовата греда преди да започне подмяната. Със специални крикове цялата мелница ще бъде повдигната, старата "опашка" ще бъде изтеглена и ще се постави новата.

Заради почтената си вече възраст дядо Касим не може лично да участва в ремонта и само напътства в действията сина си. Уверени в успеха на начинанието си двамата предполагат, че до седмица вятърът отново ще завърти огромните крила на мелницата.

 

Радостин ГЕОРГИЕВ, Мехмед АЗИЗ