Търсене

Начало Новини Станчева срещу Станчева
Станчева срещу Станчева
01 February 2008

Директорката на Професионалната гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“ Грета Станчева оспорва решение, внесено от шефката на Регионалния образователен инспекторат Веселина Станчева. Така едната Станчева въстава срещу другата Станчева по въпроса дали да има от догодина икономическа паралелка в „облеклото“.

На свое заседание преди седмица комисията по заетост единодушно отхвърли желанието на Професионалната гимназия по облекло в областния град да разкрие направлението „сътрудник в малък и среден бизнес“ от следващата учебна година. Мотивите за решението, представено от Веселина Станчева, бяха, че в града има гимназия с икономическа насоченост, разполагаща с кадрова и материална обезпеченост. Освен това, в трите паралелки след осми клас в „облеклото“ сега учели деца, чийто брой е достатъчен за запълването на две паралелки. Във възражението, адресирано до областния управител, Грета Станчева настоява за преразглеждане на казуса. В своя защита тя посочва няколко аргумента – решението за разкриване на паралелка с икономическа насоченост е взето не еднолично от нея, а от Педагогическия съвет и то след изрично становище от дирекция „Бюро по труда“. В него се казва, че откриването на професията „сътрудник в малък и среден бизнес“ в професионалната гимназия ще доведе „до възможност за постигане на по-добро съответствие с пазара на труда“. От гимназията настояват за незабавно преразглеждане на въпроса с новата паралелка и спиране изпълнението на решението от предходното заседание. Междувременно проверката на просветното ведомство „за мъртви души“ в професионалното училище приключи. Сега вървят чисто процедурни срокове за обжалване на констатациите в протокола. След като тези срокове минат, и едната, и другата Станчева казват, че ще дадат гласност на случая. Регионалният образователен инспекторат започна проверка в „облеклото“ след жалба на двама бивши учители там.

Галина МАРИНОВА