Търсене

Начало Институции Отнеха част от имота на исперихчанин, карат го да съди съседа си, за да си го върне
Отнеха част от имота на исперихчанин, карат го да съди съседа си, за да си го върне
16 November 2015

Исперихчанин беше въвлечен от институциите в абсурден имотен спор, за който хем не знае, хем го поставя в позицията на ощетен, хем трябва да доказва, че е собственик на нещо, което по право му се полага.

Всичко започва през 2001 година, когато община Исперих приема нов подробен устройствен план на града и по недопустим начин изменя вътрешната регулационна граница между имотите на Валери Петков и съседа му Федаил Зекерие.

16_11_2015_imot_2.jpg16_11_2015_imot_3.jpg

Двамата живеят на ул. „Ком“ в Исперих – единият на №9, а другият на №7. Дели ги една права ограда, която обаче в новия план е изместена по такъв начин, че близо 4 квадратни метра от имота на Валери се оказват вече част от имота на Федаил.

16_11_2015_imot_4.jpgФрапиращото е, че за нанесените корекции, които го ощетяват, Валери научва 14 години по-късно – в началото на март 2015 година. Неприятната новина го отвежда в общината, където устно настоява да бъде назначена експертна комисия от техническия отдел. Отговорили му, че за него има само две възможности - да закупи отстоянието с договор за покупко-продажба при нотариус от съседа си Федаил или да заведе гражданско дело срещу него, тъй като планът вече е приет и по него изменение не може да се прави.

Валери остава като попарен и задава риторичния въпрос дали комшията му е изкарал документ за придобиване на въпросната собственост през 2001 година, когато е получил 4-те квадрата. Отговор не получава, но той е ясен - не. И така потърпевшият мъж се оказва принуден да заведе дело в Исперихския районен съд, към днешна дата то не е започнало, но е насрочено.

16_11_2015_imot_1.jpg16_11_2015_imot-9.jpgНе знае обаче, че това е само началото на серия от проблеми и тежка борба с институциите и съмнителните актове, издадени от тях.

През април Валери започва оформяне на документи за сделка при нотариус, чрез която въпросният имот, в който живее от години и е на родителите му, да бъде прехвърлен на негово име. Точно при подготовката им разбира от главния архитект на община Исперих Милен Йоцов, че съседът Федаил ще строи смесен магазин на калкан с неговите постройки. Йоцов му показва и скица от 26 ноември 2014 година, от която е видно, че комшията му е получил разрешение за строеж и е одобрена виза, която е в сила от 16 декември 2014 година.

Вариантът със строеж на калкан е избран, защото ако Федаил направи отделна постройка, тя трябва да е на отстояние поне два метра от имота на Валери. И така магазинът му ще трябва е с по-малка площ. Абсурдното в случая е, че калканно строителство няма как да се случи, защото постройките на Валери са навътре от границата на имота и трябва да си измести стените на къщата с около 70 см до метър навън в различните участъци, за да може Федаил да си долепи магазина до тях. Казано иначе, от общината са дали зелена светлина за калкан, макар че Валери не е искал подобно нещо, няма и намерение да го направи. Така съседът му ще може да строи дотам, докъдето би трябвало да бъде стената му в случай, че калкан има и ще си усвои площта, която си е набелязал за магазина. И той ще се окаже на разстояние по-малко от 2 метра от къщата на Валери, но пък това няма да е незаконно, защото по документи е предвидено прилепено строителство.

„Милен Йоцов ми заяви, че планът е одобрен така и магазин ще се построи, а аз ако желая, мога да си допълвам разстоянието до границата със строеж. Ако родителите ми или аз сме имали възражения, трябвало да обжалваме плана в предвидения от закона срок, след като е бил обявен в „Държавен вестник“. Ние обаче изобщо не сме знаели, че подобно нещо се е случило, за да следим „Държавен вестник“ и да се възползваме от това си право“, обяснява Валери и уточнява, че писмено съгласие за калканно строителство на регулационната граница не са давали.

На 7 април тази година, след като минава през нотариус с родителите си, официално Валери става собственик на имота. Междувременно подава жалба в Регионалния отдел „Национален строителен контрол“ - Разград за това, че не е бил уведомен за издаденото разрешително за строеж на Федаил Зекерие. Няколко дни по-късно подава и сигнал, придружен със снимки, за това, че в имота на съседа му има незаконни постройки – едната от тях изобщо я няма по плана, а другата се води паянтова при положение, че е масивна, наред с това е и с изменена покривна конструкция. От институцията получава отговор, че на община Исперих е разпоредено да се направи оглед на място и няма как разрешителното за строеж да влезе в сила, докато съседът му не премахне незаконните постройки.

„Тогавашният кмет Бейсим Басри издаде заповед за назначаване на експертна комисия, която да се произнесе по казуса. В констативния протокол, който тя изготви впоследствие беше посочено, че Федаил Зекерие вече е съборил незаконната постройка. Това действително се случи. За другата, така наречена „паянтова постройка“ обаче нямаше и дума в протокола и до ден-днешен тя си стои“, обясни Валери.

По повод на другата му жалба, свързана с разрешителното за строеж пък от Регионалния отдел „Национален строителен контрол“ - Разград му отговорили, че той не е заинтересована страна по смисъла на Закона за устройство на територията, защото не е бил собственик на имота по време на издаването на документа. Любопитното е, че разрешителното за строеж е издадено на 27 март тази година и е със срок на обжалване 14 дни. Тъкмо в този промеждутък от време, на 7 април, Валери минава през нотариуса с родителите си. Но това оказва се не го прави страна. Родителите му също не могат да обжалват, защото съседът ги търсил да подпишат документи за съгласие, те му отказали, но пък не подали жалба.

В опита да продължи борбата за отнетата собственост, Валери наема адвокат и обжалва отговора на Регионалния отдел „Национален строителен контрол“ - Разград пред РДНСК - Северен централен район. Така се стига до спор в Административен съд-Разград, където исперихчанинът обжалва отделно разрешителното за строеж и визата, издадена през декември 2014 година.

През май, по първото дело съдът се произнася идентично - Валери не е заинтересовано лице по Закона за устройство на територията и съответно не може да обжалва разрешителното за строеж.

Следва делото за визата, при което той сезира Административен съд-Разград, че са допуснати редица правни фактически грешки по плана на град Исперих, в резултат на което за имота на Зекерие са издадени множество незаконосъобразни нормативни документи. По време на съдебното производство по искане на Валери е назначена техническа експертиза с вещо лице Елга Бонева. В заключението, което тя представя пред съда се казва, че предвидените във визата промени ще засегнат имота му. Това обаче не се оказва достатъчно Валери да спечели делото. Съдът отхвърля жалбата му като неоснователна и недоказана, като се мотивира с това, че постройките му, към които Федаил Закерие е получил право да прилепи магазина си, са „търпими строежи“. Магистратите посочват, че съобразно техническата експертиза една от тях е лятна кухня, макар вещото лице да го е описало като жилищна сграда. Според Валери това е несериозно, най-малкото защото там се намира спалнята му, а ако действително беше лятна кухня, съседът му щеше да си е в правото да строи и той нямаше да води дело срещу него.

„Константната съдебна практика на ВАС разграничава понятията „законни“ и „търпими“ строежи. Съобразно тази практика признатата търпимост на сградата не я прави законна. Напротив - търпимите строежи са незаконни строежи, които обаче не подлежат на премахване и могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки. Само засягането на законно построени сгради би довело до нарушаване на материалния закон“, се казва в решението на съда, което не подлежи на обжалване и вече е влязло в сила.

Според Валери има и още една нередност, за която общината си е затворила очите – на Федаил е дадено право за жилищно строителство, макар че по закон за тази цел лицето на имота му към улицата трябва да е минимум 11 метра, а на практика те са 7.

За кашата, в която е бил забъркан и за поредицата от незаконни действия на институциите, които са го превърнали в жертва, той е сигнализирал и Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Отговор от ведомството все още не е получил. Не е решено и гражданското му дело в съда. И затова все още се надява, че ще дочака справедливост.

Мила КЮЛЮМОВА