Търсене

Начало Новини Община Завет внася инфраструктурни проекти
Община Завет внася инфраструктурни проекти
30 January 2008

Шест докладни записки бяха внесени и приети на сесия на Общински съвет-Завет в понеделник, съобщи зам.-кметът Зюлфие Исмаилова. По решение на местните парламентаристи, общината ще поеме краткосрочен общински дълг - ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет. Средствата са за финансиране на проект за реконструкция на ул.“Осъм“ в село Острово по програма САПАРД.
 

Подкрепено е и предложение Община Завет да кандидатства с два проекта в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Очаква се по тях да бъде получено безвъзмездно финансиране за реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в селата Прелез и Иван Шишманово. В изпълнение на третата от гласуваните докладни, общината ще кандидатства за безвъзмездно финансиране по грантовата схема на програма ФАР „Подобряване състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение“. Тя е със специален фокус върху ромите, затова проектът, който се внася, е за реконструкция на водопроводната и улична мрежа в ромския квартал на Завет. Според изискванията 5% от финансирането трябва да се поеме от общината, обясни Исмаилова.
На сесията в понеделник съветниците са приели и изменения на Наредба №7 за базисните начални цени за отдаване под наем на общински земеделски земи и недвижими имоти – празни и в експлоатация. Избрани са още комисия за приватизационен и следприватизационен контрол, актуализиран е съставът на комисията за обществен ред и сигурност.
Вчера Зюлфие Исмаилова съобщи за „Екип 7“, че през тази година Община Завет ще кандидатства с инфраструктурни проекти по всички възможни програми, в това число и пред еврофондовете. Целта е през 2008 г. да бъде реконструирана, подменена или изградена водопроводната система и канализация във всички населени места в Заветско. Предвидено е още изграждане на пречиствателна станция и ликвидиране на нерегламентираните сметища.

Мила КЮЛЮМОВА