Търсене

Начало Институции „Нетуоркс“ събори в съда заповедта на ДНСК за премахване на въздушните кабели
„Нетуоркс“ събори в съда заповедта на ДНСК за премахване на въздушните кабели
05 June 2015

Русенската фирма „Нетуоркс-България“, която има мрежа и в Разград, събори в съда постановлението на ДНСК-София за премахване на въздушните кабели.

Акцията по рязането на съоръженията на телекомуникационните оператори в града стартира в средата на март. Мярката по принудителното премахване на кабелите беше предприета, тъй като голяма част от фирмите в страната, включително и в Разград, нямали надлежно издадени разрешителни за изграждане на въздушните мрежи.


Срещу заповедта обаче скочиха почти всички по-големи фирми – доставчици на телекомуникационни услуги, а от „Нетуоркс-България“ веднага я атакуваха в съда и едва започнало, принудителното премахване беше спряно до произнасяне на решение по казуса.

Делото по същество се е гледало миналия месец, като Административен съд-Разград е уважил жалбата на фирмата и е отменил писмото на началника на ДНСК-София, с което е постановено принудителното премахване на въздушната мрежа, собственост на „Нетуоркс-България“.

От решението на РАС става ясно, че в заповедта на инспекцията за премахване на незаконния строеж е било посочено, че той е дело на неизвестен извършител. Разпореждането било съобщено на интернет страницата на ДНСК, както и чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в сградата на община Разград и на строежа, но без да се уточнява конкретното място и административен адрес. В поседствие по същия ред е била отправена и покана за доброволно изпълнение до неопределени физически и юридически лица, а след като е констатирано, че незаконният строеж не е премахнат, било възложено принудително изпълнение.

„По правило само отсъстващите лица се уведомяват със залепване на съобщение на недвижимия имот, за който се отнася заповедта и чрез поставяне на съобщението на видно място в общината.

В случая дружеството - жалбоподател се явява заинтересовано лице като собственик на изградената въздушна мрежа и предвид това, че премахването рефлектира неблагоприятно върху неговата правна сфера. За да влезе в сила и да породи действие спрямо него, е следвало заповедта да му бъде надлежно съобщена. Данните по делото сочат, че оспорващият е бил известен и е могъл да бъде установен от органа, поради което издаденият индивидуален административен акт е трябвало да му се съобщи писмено по обичайния ред. При липса на редовно съобщаване срокът за обжалване на заповедта по отношение на „Нетуоркс България“ не е изтекъл към датата на предприетите действия по принудителното изпълнение и тя не съставлява годно изпълнително основание. Наред с това спореният акт и действия са незаконосъобразни, тъй като с тях е предприето принудителното изпълнение, преди да е отправена покана за доброволно изпълнение към длъжника, връчена по надлежния ред.

Ето защо съдът намира жалбата на „Нетоуркс България“ за основателна и доказана“, се казва в съдебното решение. С него заповедта на ДНСК е отменена, а на инспекцията са присъдени и деловодните разноски в размер на 800 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Още три идентични дела са насрочени в съда за следващия месец. Жалбоподател по едно от тях е „Близу медиа енд Броудбенд“, а по останалите две „Нетоуркс България“. Ответници са началниците на РДНСК - СЦР – Русе, ДНСК – София и РО „НСК“ – Разград.

Мила КЮЛЮМОВА