Търсене

Начало Новини Конкуренцията най-много мъчи бизнеса в Разградска област
Конкуренцията най-много мъчи бизнеса в Разградска област
28 January 2008

Конкурентният внос е този, който най-много затруднява дейността на промишлените фирми в Лудогорието, става ясно от анкетата за производствената дейност на предприятията в областта, проведена от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ в Разград. 48% от запитаните шефове на фирми са посочили вносът като фактор №1.

Несигурната среда са посочили 43 на сто от запитаните директори, а недостатъчното търсене – 33%. Недостигът на финансови ресурси е най-големият проблем за 26% от стопанските ръководители, а 23% посочват слабостите в икономическото законодателство. За 33% от анкетираните проблем е и недостигът на работна ръка, най-вече квалифицирана. Опасенията са, че с въвеждането на нови методи и технологии на производства този фактор ще се задълбочи. Липсата на квалифицирани специалисти и работници ще ограничава разширяването и обновяването на производствата. Сборът на процентите е повече от 100, тъй като анкетираните са посочили повече от 1 фактор, затрудняващ дейността им, уточниха от ТСБ.
Според проучването 43% от директорите са оценили настоящото бизнес състояние на ръководената от тях фирма като добро, други 43% като задоволително и 14% като лошо. Повечето от половината – 57%, декларират, че производствената им дейност през последните три месеца не се е променила. За 43 на сто от запитаните обаче предприятията нямат достатъчно поръчки, като не се практикува и презапасяването с готова продукция.
53% от фирмените шефове считат, че през следващите 6 месеца бизнес състоянието ще бъде на сегашното ниво. 38% обаче са оптимисти и очакват по-добри времена. По отношение на продажните стойности, 71% не смятат да променят цените.
При фирмите за търговия на дребно 30% от анкетираните ръководители оценяват състоянието си като лошо и едва 15% като добро. Останалите 55% смятат, че са на задоволително равнище. За 80 на сто от запитаните търговци конкуренцията е факторът, който ограничава подобряване на състоянието на фирмите, наред с намаленото търсене и несигурната икономическа среда. 20% от участващите в анкетата заявяват, че е възможно да пристъпят към намаляване на персонала, а само 5% допускат възможност за нови назначения.
Според проучването на ТСБ въпреки затрудняващите фактори местният бизнес като цяло се развива относително без сътресения. Броят на заетите в областта също е стабилизиран на около 30 000 души.

Димитър КИРИЛОВ