Търсене

Начало Институции Общините в Лудогорието с проекти за намаляване на безработицата
Общините в Лудогорието с проекти за намаляване на безработицата
31 October 2014

 

На заседанието на областната комисия по заетост бяха представени, обсъдени и одобрени Регионални програми за заетост, предложени от общини на територията на област Разград, за включване в Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ през 2015 година. Тъй като, за съжаление, темата засяга немалък брой хора в Лудогорието, публикуваме инициативите на всичките седем общини.


 

Община Разград

Регионална програма за заетост „В подкрепа на пенсионера” на обща стойност 140 000 лева. Целева група – регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица; брой работни места предвиждани по проекта – 22; продължителност на заетостта – 12 месеца.


Община Исперих

Регионална програма за заетост „Поддръжка на детски градини и училища на територията на община Исперих” на обща стойност 304 997. 30 лева, като от тях 5300 лева сасъфинансиране; целева група – безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст. Броят на работните места предвиждани по проекта са 70, а продължителността на заетост – 9 месеца.


Община Самуил

Регионална програма за заетост „Екопатрули” на обща стойност 132 572.70 лева. Целева група –безработни лица над 50 години; безработни с ниска и нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности.

Брой работни места по проекта – 30, а продължителността на заетостта – 9 месеца.


Община Цар Калоян

Регионална програма за заетост „В подкрепа на пенсионера” на обща стойност 62 800 лева, като от тях 2000 лева са съфинансиране. Целевата група са безработни лица над 50 години, които продължително са на трудовата борса. Брой работни места по проекта – 20 с продължителност 8 месеца.


Община Кубрат

Регионална програма за заетост „Поддържане на спортни терени-стадиони и зелени площи” на обща стойност 38 900 лева, като от тях 5000 лева са съфинансиране.

Целева група – безработни младежи до 29-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности. Брой работни места, предвиждани по проекта – 12 с продължителност на заетостта 6 месеца.


Община Завет

Регионална програма за заетост „Поддържане стадиони и зелени площи”

на обща стойност 38 400 лева, като размерът на съфинансирането е 4200 лева. Целева група – безработни младежи до 29-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование. Брой работни места, предвиждани по проекта – 15 с продължителност 6 месеца.


Община Лозница

Регионална програма за заетост „Поддръжка на детски и спортни площадки” на обща стойност 145 800 лева. Целева група – безработни лица над 50-годишна възраст; лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица. Броят на планираните работни места по проекта – 27, които ще бъдат наети за 12 месеца.


Регионална програма за заетост на „Тракция” АД – Самуил

Обща стойност 51 240 лева, като от тях 24 930 лева – съфинансиране. Целева група – безработни младежи до 29 гадини с подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности. Брой работни места предвиждани по проекта – 10 с продължителност на заетостта 6 месеца.


Присъстващите на заседанието представители на Регионалната служба по заетостта в Русе увериха, че проектите ще бъдат представени на комисията, която ще бъде определена от МТСП. Тя ще има задачата да ги класира и оцени по зададени критерии – наличие на социален ефект; съобразеност с местните приоритети и равнището на безработица в региона, както и финансовото съучастие на инициатора на проекта.