Търсене

Начало Институции Наградиха четирима „За принос към местното самоуправление“
Наградиха четирима „За принос към местното самоуправление“
13 October 2014

 

Връчването на почетния знак „За принос към местното самоуправление“ в петък бе кулминацията на проявите в Разград, посветени на 12 октомври – Ден на българската община. Тази година с общинската награда бяха удостоени четирима души. Това са главният специалист в звено „Обслужване на общинския съвет“ Иванка Раданова, директорът на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“ Светослав Неделчев, главният експерт „ТРЗ и Човешки ресурси“ в администрацията Калинка Петрова и кметът на село Мортагоново Руждет Исмаил. При гласуваното на всяка една от кандидатурите, най-много гласове плучи Раданова, която бе подкрепена от всички съветници. За останалите имаше между 2 и 5 гласа „въздържал се“.

 

den_1.jpgДокладната записка с вносител кметът Денчо Бояджиев бе приета на вчерашната тържествена сесия с 15 „за“ и 1 „въздържал се“. При дебатите общинският съветник от Синята коалиция Теодор Ролев предложи документът да се оттегли и прецизира. Според него в последните години има девалвация на броя на удостояваните с общински награди. „Както сме я подкарали, скоро в Разград ще имаме цял квартал с почетни граждани и още един с останалите наградени. Сега се предлагат служители на общинската администрация. Доверяваме се на оценката на работодателя им – кмета, но той може да ги награди според Кодекса на труда. Не е работа на общинския съвет да награждава общински чиновници. Очевидно е, че Правилникът трябва да се промени“, заяви Ролев.

Веднага му контрира председателят на ОбС Милена Цанева, която цитира чл. 9 ал. 2 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на община Разград, който регламентирал точно съдържащото се в докладната. „Ние тук само можем да преценим доколко номинираните отговарят на изискванията. Безспорно е, че и четиримата заслужават. Признаването на труда им и от колективният орган на местно самоуправление няма нищо общо с Кодекса на труда. Не трябва да се омаловажава добрата професионална реализация на който и да е“, каза Цанева. Преди разискванията по докладната записка тя произнесе слово, посветено на Деня на българската община и 136 години местно самоуправление в Разград. Приветствия поднесоха областният управител д-р Илиян Драмалиев и представители на местния ученически парламент и на Агенцията за закрила на детето.

По-рано пред паметната плоча на първия разградски кмет Георги Попов, която е поставена на една от стените на родната му къща – сегашният Етнографски музей, бяха поднесени венци и цветя.


Димитър КИРИЛОВ