Търсене

Начало Институции Съдия-изпълнител погва длъжниците на община Разград
Съдия-изпълнител погва длъжниците на община Разград
10 October 2014

 

Скоро частен съдия-изпълнител започва да запорира домашно имущество, заплати и пенсии на длъжниците на община Разград, които трайно не плащат местните данъци и такси, основно за недвижимите си имоти, предупреди началникът на отдел „МДТ“ Пешо Димитров. На първо време крутата мярка, която налага местната администрация, засяга 192 души, които дължат на местната хазна над 500 лева. Те са основно в селата. Най-ниска е събираемостта на налозите в Ясеновец – 29%, следват Недоклан – 40%, Топчии – 42%, Раковски – 44%, Дянково – 45%, Балкански, Дряновец – 49%, Стражец – 50%. Като положителен пример Пешо Димитров посочи село Липник, където до края на септември са платени 65%, с 5% повече от общинския център.

 

Kметът Денчо Бояджиев съобщи, че общият размер на просрочията от 2011 година насам възлиза на 2 168 573 лева. Сред най-големите длъжници е обявеното в несъстоятелност дружество „Диана тур“ /хотел „Разград“/, което дължи около 1 000 000 лева. За събирането на задълженията досега общината е разчитала на Агенцията за държавни вземания. Този механизъм обаче се е оказал неефективен и затова се прибягва към услугите на частен съдебен изпълнител.

Към края на септември приходите в местната хазна от местни данъци и такси са 5 670 000 лева - 78% изпълнение на годишния план от 7 236 000 лева. От данък сгради са постъпили 1 060 000 лева, което е 73% от годишния план. При план 3 400 000 лева от такса смет са внесени 2 495 000 лева – 73%. Изпълнението на плана за данъка върху превозните средства до момента е 83% - 1 121 000 лева. От патентен данък, който плащат дребни търговци, са постъпили 60 000 лева при план 110 000 лева.

Интересно явление се наблюдава при данъка върху придобиването на имуществото по възмезден начин, по който са внесени 710 000 лева – 85% от годишната прогноза 840 000 лева. Фактът, че по същото време през 2013 година са платени 503 000 лева, говори, че на пазара на недвижими имоти има оживление и сделките се увеличават. Най-добре върви изпълнението на най-малкото заложени перо от 10 000 лева – такса куче, където изпълнението е почти 100-процента.

Крайният срок за плащане на вторите и последни вноски за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства е 30 октомври. 31 октомври пък е срокът за внасяне на последната четвърта вноска за патентен данък. След тези дати започват да се начисляват лихви върху дължимите суми.

Собствениците, които няма да обитават имотите си през цялата 2015 година, могат да си намалят част от налога за него. До края на годината те могат да подадат формуляр за това в общинската администрация. Те ще бъдат освободени от плащането на дължимата сума за сметосъбиране и сметоизвозване, която е 1/3 от пълния размер на такса смет.


Димитър КИРИЛОВ