Търсене

Начало Институции Близо 300 нарушения е установила Инспекцията по труда в Разград
Близо 300 нарушения е установила Инспекцията по труда в Разград
30 September 2014

 

279 нарушения е установила за миналия месец Инспекцията по труда в Разград, съобщи директорът на институцията Катя Филипова. По думите й, са издадени 273 предписания и е спряна от експлоатация една самоделно направена машина.

Инспекторите са извършили проверки в 55 обекта, като 9 предприятия са посетени за първи път. Сред най-често срещаните нарушения са неспазване на работното време и почивките на служителите, полагане на труд без сключен договор, неизплащане или забавяне на заплатите, както и пропуски в спазването на нормите по безопасност на труда.

 

За установените административни нарушения са съставени 14 акта. От тях пет са за неизпълнение на здравословните и безопасни условия на труд, седем за неспазване на трудовите правоотношения, а два за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта. Издадени са 20 наказателни постановления, а наложените глоби и имуществени санкции са в размер на 11 300 лева.

Инспекторите по труда са проверили шест шивашките предприятия по проекта „Ергономия на работно място“. Обърнато е внимание на основните ергономични изисквания и на организацията на работното място – машини, инструменти, осветление, ръчна работа с тежести, режими на труд и почивка. Издадени са предписания на шивашките фирми да купят ергономични столове, тъй като работата се извършва в седнало положение. Дадени са разумни срокове, защото инвестицията е в големи размери, а целта е трайно да се подобрят условията на труд в тези предприятия.

Инспекторите от ведомството приоритетно са проверили и четири големи строителни обекта, с цел да се повиши нивото на обезопасеност. Открити са 42 нарушения, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд на работниците.

Продължава контролната дейност и в строителните обекти по изграждане на водните цикли в Кубрат и Исперих. Направени са три проверки, при които са открити 17 нарушения, почти всички за осигуряване на ЗБУТ.

Служителите на дирекцията са извършили проверки относно законното наемане на работа, заплащането на труда и спазване на работното време в предприятията във всички икономически дейности. За периода са реализирани осем нощни проверки в ресторанти и заведения в Разград. Открити са нарушени по спазване на работното време, както и един човек, който работи без трудов договор.

В същото време заради изпращане на граждани на работа в чужбина трудовата инспекция е проверила две предприятия, осигуряващи временна работа с издадени разрешения от Агенцията по заетостта. Съставени са два акта заради нарушение на Закона за насърчаване на заетостта, тъй като работниците са назначени по българското законодателство, а в същото време са командировани да работят в друга страна.


Антония ДИМИТРОВА