Търсене

Начало Новини Учат безработни по Интернет как да си направят фирма
Учат безработни по Интернет как да си направят фирма
23 January 2008

Услуга „Виртуален бизнес инкубатор“ стартира в Центъра за професионално обучение към ЕТ „Певик Ваян – Виктория Георгиева“ в Разград. Разработката е по програма „Активни услуги на пазара на труда“ на Агенцията по заетостта. Реализира се със средства от заем на Световната банка и е на обща стойност 45 000 лв.
 

Услугата ще продължи до началото на август и е насочена към безработни, работещи с предизвестия за освобождаване или фирми, регистрирани преди не повече от 2 години. Тя ще обхване 25 души и 5 фирми. Те ще бъдат обучени в бизнес планиране, достъп до финансиране от фондове за развитие на МСП и донорски програми, стъпки за регистриране и узаконяване на бизнес, деловодство и други. По-голямата част от обучението ще се провежда по Интернет на адрес www.malkafirma.com. Целта е след приключването на проекта поне 5 от безработните да регистрират собствена фирма с поне един назначен. Самата регистрация ще бъдат финансово обезпечена по проекта, хората ще получат още безплатна икономическа и юридическа помощ.
Минимум 70% от участвалите в курсовете фирми пък трябва да продължат да работят и да назначат поне още един служител.
Общо 40 души от Разград, Исперих и Кубрат са били обхванати от другия проект на Центъра за професионално обучение – „Ателие за малък и среден бизнес“. Той се финансира по програма ФАР и ще продължи до април. Участниците в него получават умения как се стартира и управлява малък бизнес.

Мила КЮЛЮМОВА