Търсене

Начало Институции Имотите и парите на властта в Разградска област
Имотите и парите на властта в Разградска област
08 July 2013

В края на юни Сметната палата публикува ежегодните декларации и уведомления по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. „Екип 7“ вече изнесе данни от част от декларациите за придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи от 1 януари до 31 декември 2012 година. Поради големия интерес към темата в настоящия материал правим подробна картина за парите и имотите на властимащите от Лудогорието.


Дългият списък започваме с единствения наш земляк министър в настоящото правителство - на труда и социалната политика, д-р Хасан Адемов.

Исперихчанинът е подал декларацията си на 15 март - т.е. преди да влезе в кабинета „Орешарски“. От нея става ясно, че той има 12 000 лева налични средства по разплащателна сметка в Банка ДСК от заплати и 50 767 лева банкови депозити от заплата и заем от същата банка. В графата задължения д-р Адемов е записал автолизинг - остатък в размер на 2534 евро и 8088 евро банков кредит.


Народните представители от 18 МИР - Разград


Д-р Валентин Василев от ГЕРБ е подал уведомление, че през миналата година няма промени в имущественото му състояние. От декларацията му през 2012 година е видно, че през предходната година е продал старото си рено за 300 лева и си е купил автомобил „КИА Соренто“ за 9450 лева.


Д-р Нигяр Сахлим от ДПС е декларирала 1/2 апартамент в София, придобит през 2003 година и къща с двор в Цар Калоян, закупена от съпруга ѝ през 2007 година. Тя е посочила, че притежава два банкови депозита - 38 229 лева и 5625 лева, както и жилищен кредит в размер на 14 400 лева. Според документа на името на съпруга ѝ Мехмед Джафер се водят дялове от три търговски дружества със седалища в Цар Калоян на обща стойност 310 000 лева.


Хами Хамиев от ДПС е подал декларацията си на 9 май в качеството си на зам.-кмет на Разград. Той е декларирал, че през 2012 година е закупил със заеми апартамент в Разград на стойност 72 500 лева, от който притежава 50% идеална част. През 2011 години е придобил лек автомобил „Ауди“ на стойност 4300 лева, платени от спестявания от заплата. Хамиев е вписал, че има и потребителски заем в размер на 25 577 лева.


Татяна Буруджиева от Коалиция за България е вписала идеални части от два апартамента в София и два парцела в град Ябланица и село Кокаляне и лек автомобил „Пежо 308“ , както и потребителски кредит от 7000 лева.


Областният управител Стоян Димитров го няма в списъка на Сметната палата. В декларацията си по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси той съобщава, че към момента на избирането му за общински съветник притежава акции от две търговски дружества в Разград - „Свежест - 98“ АД и „Дружба“ АД.


Кметове, заместник-кметове и председатели на общински съвети


Община Разград


Кметът Денчо Бояджиев е декларирал налична сума от 8 000 лева от заплата, 12 907 лева банкови депозити, 12 000 лева доход от наеми и 2100 на съпругата му, както и 200 лева от прехвърляне на кола. Градоначалникът има и 7335 евро банков кредит.

Зам.-кметът Любомир Цонев е вписал 14 000 лева банкови депозити и 8 000 лева на съпругата му, 7374 лева доходи от друга стопанска дейност и още 19 293 лева на името на съпругата му, която е получила и 4050 лева аренда от земеделска земя.

Зам.-кметът Ценка Таракчиева е посочила наследство 1/4 идеална част от апартамент и гараж в Разград, покупка на 4 дка нива, наследяване на 1/4 от 4 дка нива и 1/8 от 13 дка нива, 1/4 от лек автомобил „Рено“ и 10 000 лева и 887 лева доход от трудови правоотношения, извън заеманата длъжност. Таракчиева има 35 000 лева жилищен кредит, а съпругът ѝ 6380 автолизинг.

Председателят на ОбС Милена Цанева и съпругът ѝ притежават два апартамента - в Разград и Велико Търново и гараж в Разград и лек автомобил „Фиат Брава“, придобити в минали години. Цанева е наследила и 1/2 от къща и 4 дка ливада в Трявна. Според декларацията ѝ нейният съпруг има банкови депозити в размер на 80 000 лева, а тя 12 акции. В графата доходи от трудови правоотношения, извън заеманата длъжност през предходната година, тя има доход в размер на 6684 лева, а съпругът - 18 757 лева. Семейството е получило миналата година и 2160 лева от наем.


Община Исперих


Кметът Бейсим Басри и съпругата му са собственици на 10 755 кв.м имоти - нива друг вид в село Малък поровец. Той има 8 000 лева налични пари, спестени от заплата и още 8500 банкови депозити от заплата и продажба на имот. Семейството дължи общо 28 000 лева потребителски кредит и 160 000 лева заем от фирма „Северагро“ ЕООД /собственост на председателя на общинския съвет Гюнай Хюсмен/.


Зам.-кметът Бейсим Руфат е записал в декларацията си подробно всичко, което притежава той и семейството му - три магазина в Исперих, парцел от 600 кв.м в Завет, складови помещения и стопански постройки в село Беленци 366 дка ниви и трайни насаждения в землищата на селата Владимировци, Духовец и Беленци, лек автомобил „Опел Корса“, джип „Мерцедес“, камион „Ивеко“, дялово участие на стойност 2500 лева в търговско дружество на името на съпругата. Руфат е изтеглил и внушителен ипотечен кредит - 261 744 лева.


Зам.-кметът Нехире Юмер и съпругът ѝ притежават 4 дка трайни насаждения в село Лудогорци. Тя е декларирала и 8448 лева банкови депозити, 158 лева доход от друга стопанска дейност и 189 лева рента. През миналата година съпругът ѝ е получил 10 138 лева дивиденти и 1359 лева рента.


08_07_2013_gunai-husmen1.jpgПредседателят на ОбС Гюнай Хюсмен е придобил през 2012 година, заедно със съпругата си, още 825 дка ниви на територията на цялата община. Произходът на средствата са получени дивиденти. Той има 6000 лева банков депозит, а съпругата му - 3000 лева. През 2012 година Хюсмен е спечелил и 11 454 лева от трудови правоотношения, извън заеманата длъжност, както и 11 548 лева от наем, а съпругата му съответно 9122 лева и 11 548 лева. От двете си търговски дружества - „Северагро“ ЕООД и „Караджа - Фаг“ ООД Гюнай Хюсмен е получил значителни дивиденти на стойност съответно 427 500 лева и 118 750 лева, с което черно на бяло отново е най-заможният политик в Лудогорието.

 


Община Кубрат


Кметът Ремзи Халилов и двама от заместниците му - Осман Чауш и Снежана Георгиева, са подали само уведомления, че през миналата година няма промяна в имущественото им състояние.


Зам.-кметът Юзджан Алиев е декларирал, че от 1993 година се е сдобил безвъзмездно с къща в Кубрат чрез договор за гледане, а през 2012 година си е купил 9 дка нива. От 2008 година е и лекият му автомобил „БМВ“, купен на старо за 1000 лева.


Председателят на ОбС Ибрахим Яхов е посочил, че от минали години има дарени къща в Кубрат и парцел в село Брестовене, а от 2004 година разполага и с лека кола „Тофаш - Доган“. На банков депозит държи 4989 щатски долара. Яхов е сключил лизингов договор на стойност 15 595 евро към „София Лизинг“ ЕАД. През 2012 година той е получил 10 939 лева доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.


Община Лозница


Кметът Айхан Хашимов и един от заместниците му - Гюкчан Ахмед, са подали в Сметната палата само уведомление.


Зам.-кметът Мехмед Хюсеинов си е купил през 2012 година лек автомобил „Волво“ за 2000 лева. Издължава и банков кредит на стойност 12 000 лева.


Председателят на ОбС Ибрахим Ахмедов си е купил миналата година 10 дка нива в землището на село Синя вода. Има на влог 5000 лева, но и потребителски кредит от 30 000 лева. През 2012 година Ахмедов е получил 14 401 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, както и 6158 лева от наеми. По това перо срещу името на съпругата му е изписана сумата от 6638 лева. Тя взела и 17 200 лева доходи от земеделска продукция и 3866 лева евросубсидии.


Община Самуил


Кметът Бейтула Сали е вписал в декларацията си къща в Самуил, придобита от него и съпругата му през 2005 година. Двете семейни коли - „Фолксваген Голф“ и „Сеат Толедо“, са купени също през предходни години. В момента той погасява и два банкови кредита - от 11 224 лева и 9500 лева.


Зам.-кметът Ахмед Мустафа е вписал парцел от 8 500 кв.м в Самуил и новозакупени 23 дка ниви. Мустафа има и още 78 дка земя, придобита в минали години, както и 50 акции от „Тракция“ АД. Семейството му притежава три леки коли - две „Пежо“ и едно „Рено“.


Зам.-кметът Бехра Зюлкяр е посочила къща в село Владимировци, купена през 2004 година и два леки автомобила на семейството й - „Рено 19“ и „Мазда 323“. В графата доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, е посочено, че съпругът ѝ е получил 3169 лева. Тя пък е припечелила 92 лева от други стопански дейности.


Председателят на ОбС Джевдет Азис е подал само уведомление.


Община Завет


Кметът Ахтер Велиев е вписал в декларацията си само банков депозит в размер на 7377 евро, чийто титуляр е съпругата му.


Зам.-кметът Емил Стефанов си е купил със заеми миналата година къща в Завет на стойност 17 000 лева. Погасява потребителски кредит в размер на 12 000 лева. Получил е 2440 лева доход от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.


Зам.-кметовете Ертан Бахар и Зюлфие Исмаил са подали уведомления за липса на промени в имущественото им състояние през 2012 година.


Председателят на ОбС Мехмед Халил миналата година си е купил за 4000 лева лек автомобил „Форд Фокус“. Съпругата му е титуляр на банков депозит в размер на 40 000 лева от заплати и спестявания. Халил изплаща потребителски кредит от 35 000 лева. От стопанска дейност като едноличен търговец съпругата му има доход от 5000 лева.


Община Цар Калоян


Кметът Ахмед Ахмедов се е сдобил с къща в Разград през 2012 година на стойност 75 000 лева от заеми. Притежава и двустаен апартамент в областния център. На банков депозит държи 13 000 лева спестявания от заплата. Погасява два заема на обща стойност 60 000 лева. Миналата година е получил 6381 лева доход от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност и 2842 лева от наем. Ахмедов е декларирал и 7 пътувания в чужбина - 4 в Белгия /за сметка на Европейския съюз - Комитет на регионите/ и 3 в Турция за своя сметка.


Зам.-кметът Даут Аляовлу и председателят на ОбС Рефан Делимустафа са подали уведомление.


Зам.-кметът Найден Късов е декларирал 6000 лева банков депозит от заплата. Миналата година за своя сметка е пътувал до Турция.


Димитър КИРИЛОВ