Търсене

Начало Новини Дават до 7500 евро за фураж на млекопроизводители
Дават до 7500 евро за фураж на млекопроизводители
21 January 2008

От днес ОД “Земеделие и гори”, общинските агрослужби и областното поделение на ДФ “Земеделие” приемат заявления за подпомагане по Регламент 1535 на ЕС от 2007 г. – de minimis. Всеки регистриран млекопроизводител, който подаде документи, ще има право да получи левовата равностойност на максимум 7500 евро.
 

Отпускането на извънредната помощ цели да подпомогне изпитващите сериозни финансови затруднения млекопроизводители.
Крайният срок за подаване на заявлението, което може да бъде взето от всяка една от агродирекциите, е 1 февруари. Формулярите са достъпни и в Интернет-страницата на Министерството на земеделието и продоволствието в рубриката „Актуално“ на адрес www.mzgar.government.bg.
Средствата, които ще бъдат отпуснати на отговарящите на условията производители, са за закупуване на фураж за изхранване на животните. Кандидатстващите за финансиране трябва да декларират, че имат индивидуална млечна квота за краве мляко или сключен договор за доставка с млекосъбирателен пункт или млекопреработвателно предприятие за биволско или овче мляко.

Мила КЮЛЮМОВА