Търсене

Начало Култура Областният управител ще обяви наградените на концерта на група „Грамофон“
Областният управител ще обяви наградените на концерта на група „Грамофон“
21 January 2008

Във връзка със 130-годишнината от Освобождението на България от османско владичество бе учреден Национален организационен комитет под патронажа на Президента на Република България и с председател Стефан Данаилов - министър на културата, а една от инициативите в тая връзка е конкурсът сред учащите се на тема „130 години памет и признателност”.
 

Главните негови организатори са Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители, Национално движение „Русофили”, Форум „България - Русия” и Националният военноисторически музей. А инициативата подкрепиха Министерството на културата, Националният исторически музей, Софийското сдружение „Александър Невски”, Дружество „Найден Геров”, Съюзът на българските журналисти, Съюзът на българските писатели, Съюзът на народните читалища и други.
Целта на конкурса бе: чрез проучване на хода и резултатите от Руско-турската война през 1877-78 г. и възстановяването на българската държавност в национален мащаб и всеки отделен регион, да се разширят познанията на младите хора за освобождението на България от османско иго и ролята на Русия и на българското опълчение в него.
По решение на областният щаб на конкурса, той ще бъде отчетен на областно равнище в навечерието на 28 януари - Ден на Разград и 130-годишнината от неговото освобождение и освобождението на България. На 23 януари в салона на Общинския културен център
/Драматичния театър/ в Разград, със свободен вход, ще се състои концерт на група „Грамофон“- която изпълнява руски романси, „блатни“ песни и песни на Висоцки и популярния състав „Любе“, като преди концерта областният управител - г-н Наско Анастасов, ще обяви наградените.
Преди това можем да кажем само, че, за съжаление, в конкурса са участвали само ученици от разградските училища, но равнището на разработките в по-голямата им част е много добро, като е обърнато внимание и на бойните действия и събитията около Разград и Попово /Попово по ония времена е било в рамките на Разградската кааза - б.а./.
Наградените разработки, както и някои от ненаградените ще бъдат предоставени на по-компетентното национално жури в София и на неговата преценка. Наградите на отличените и техните научни ръководители в национален мащаб са:
- екскурзия в Русия
- компютри, DVD-плеъри, фотоапарати, книги и грамоти за всички участници.
Като запознато с представените разработки, местното жури, в което влизат представители на Регионалния исторически музей, Регионалния инспекторат на Министерството на образованието и науката и отдел „Култура и туризъм” към Община Разград, се надява, че те ще представят достойно окръга ни в София, желае им успех и от все сърце благодари на участниците!

Дулинко ДУЛЕВ, член на Съюза на българските писатели и член на журито