Търсене

Начало Новини 40 фирми напирали за бизнес зоната в Разград
40 фирми напирали за бизнес зоната в Разград
18 January 2008

Над 40 предложения от инвеститори има за бизнес зоната в Разград, която предстои да заработи по проекта „Конверсия на военни бази“. Това съобщи зам.-кметът Любомир Цонев, който е и председател на управителния съвет на сдружение „Бизнес зона Перистър“.
 

По информация от Цонев, едва 3 от 10-те сгради по конверсията са иновирани изцяло и имат изградена подземна и надземна инфраструктура. Останалите постройки са външно санирани, инфраструктурата – ВиК, газ, ток, път и алеи, обаче, стигат до тях, а не във вътрешността им. Там потенциалните инвеститори ще трябва да вложат собствени средства.
Две от трите напълно готови сгради са пригодени за шивашки и мебелен цех. Потенциален инвеститор за първата от тях е разградската фирма „Стефи“. Кандидат има и за мебелния цех, кой е той зам.-кметът не уточни. Третата сграда, според идейния проект, ще е административна – с офис, детска занималня, закусвалня и други. Очаква се първите ползватели да влезнат в новите помещения най-рано през април, най-късно – до края на годината.
Отпуснатите пари за проекта от програма ФАР, които вече са вложени, възлизат на 2 060 000 евро. С тях, обаче, е покрит едва 30% от общия капацитет от 210 дка на бизнес зоната. За останалите 70 на сто от площите зам.-кметът Любомир Цонев заяви, че ще бъде направен втори проект по оперативните програми на Европейския съюз. Той вероятно ще е готов до края на тази година.
До края на февруари целият осемчленен ръководен екип на бизнес зоната ще получи техническа помощ от италианската фирма „Студио ди инджениера Джузепе Костанцо“. По време на шестте модула на обучението ще бъде изготвена бизнес стратегия на зоната. Управленският екип ще се запознае с видовете индустриални паркове и зони в чужбина и как те могат да бъдат съобразени с местните условия. Една от основните задачи е в стратегията да бъде предвидено разположението на различните видове бизнес, така че да бъде избегнат сблъсъкът на интереси между тях. От ключово значение е предвидената техническа помощ за уточняване на процедурите, по които ще се избират фирмите, при какви условия ще ползват терена и сградите, вещните права и други юридически подробности. Те вероятно ще бъдат уредени в специална наредба от ОбС-Разград. В рамките на обучението ще бъдат изготвени наръчници, които да се ползват от ръководния екип на бизнес зоната.

Управително тяло на бизнес зоната

УС на Сдружение с нестопанска цел „Бизнес зона Перистър“
Любомир Цонев
Симеон Захариев
Ивайло Ганев
Ефрем Радев
Павлин Гетов

Мениджърски екип
Цанко Ангелов
Величко Колев
Павлина Вангелова
 

Мила КЮЛЮМОВА