Търсене

Начало Новини Кой беше "за" и кой "против" и защо за имота на ул."Костур"?
Кой беше "за" и кой "против" и защо за имота на ул."Костур"?
04 June 2008

 

Както съобщихме в миналия брой, за втори пореден път Общинският съвет в Разград отхвърли докладната записка за приватизацията на общински поземлен имот на ул. „Костур“ 22 /до виетнамските общежития/ с площ 11 322 кв.м. Мнозинството в местния парламент веднъж вече върна документа, чийто вносител е зам.-кметът Любомир Цонев с мотива, че предложената форма за продажба – чрез конкурс, не е най-прозрачна.

 

При повторното внасяне проектът за решение предвиждаше това да стане чрез публичен търг с явно наддаване с начална цена 530 000 лв. без ДДС и стъпка за наддаване – 10 000 лв. На гласуването обаче, с 5 гласа „против“, 13 „въздържал се“ и 11 „за“ и сега докладната не бе приета, което отново нажежи страстите в местния парламент. Вече съобщихме, че в обяснението за отрицателния си вот съветникът от „Обединени демократи“ Жоро Чобанов директно загатна за нередности в продажбите на общинско имущество. Последва незабавна реакция на зам.-кмета Цонев, който открито призова прокуратурата да провери тези обвинения.

Стопирането на продажбата на обект, включен в годишния план за приватизация, който е приет от същия състав на местния парламент, противоречи на явната логика. Появиха се дори съмнения за умишлено саботиране на работата на местната власт.

За да внесем повече яснота по темата се обърнахме към ръководствата на всички групи съветници в Общинския съвет с въпросите как са гласували и какви са мотивите за техните решения.


04_06_2008_muzafer.jpgМузаффер МУСТАН, председател на групата на ДПС:
Гласувах против проекта за решение. Още предния път ние искахме продажбата на този имот да стане чрез търг с тайно наддаване, тъй като предположенията ни са, че така ще се увеличи стойността на имота, ще се постигне по-висока цена. Така Общината ще се облагодетелства повече. Въпреки това предложената форма беше отново с явно наддаване. Това е единственият ми мотив да не подкрепя проекта за решение в този му вариант.
04_06_2008_stoyan-dimitrov.jpgСтоян ДИМИТРОВ, зам.-председател на група БСП:
Гласувах „за“, тъй като това е начин да бъдат привлечени инвестиции, да се открият работни места. Всичко това е много важно за града ни и винаги е било принцип в дейността ми като общински съветник. С неприемането на докладната записка се получава голям юридически парадокс. Мнозинството, което гласува „против“ и „въздържал се“, всъщност отхвърли всички възможни способи за приватизация на този имот. И ако то благоволи, трябва да си отмени решението. Според мен ще бъде грешка, ако продажбата на терена се реализира по Закона за общинската собственост. Процедурата по Закона за приватизация не разрешава получените средства да се харчат свободно и за текущи разходи. Този закон задължава те да се разходват само и единствено за инвестиционни цели. А ЗОС предвижда с парите да се покриват всякакви временни нужди. Това е голямата разлика между двата вида продажби на общинска собственост. Надявам се, най-после благоразумието да надделее в тези съветници, които са решили да гласуват „против“ безпринципно и даже не благоволяват да обяснят от трибуната защо правят това.


04_06_2008_-.jpgТодор ДИМИТРОВ, председател на група ГЕРБ:
Гласувахме „въздържал се“, защото искахме продажбата да се реализира чрез тайно наддаване. Идеята е, че така се постига най-добра цена. Това бе единственият мотив да не приемем докладната и в първия й вариант - чрез конкурс. Още в началото на мандата на Общинския съвет сам зам.-кметът Любомир Цонев каза, че практиката е показала, че продажбата на общински имоти достига най-високата си цена при тайното наддаване. Колкото до това, че предложените досега два способа по Закона за приватизация – чрез конкурс и публичен търг с явно наддаване, са единствени, аз получих информация, че и в предишните мандати на Общинските съвети е имало случаи да се вадят обекти от списъка за приватизация, да се вкарват нови. Няма да бъде прецедент, ако този терен се продаде по Закона за общинската собственост, който позволява процедурата с тайно наддаване. Просто имотът е голям, стойността му е също голяма и се очаква разликата в цената, която ще се достигне, също да е съществена. Практиката ми като адвокат също сочи, че тайното наддаване е най-добрият вариант. Всичко знаем какво става при явното наддаване и конкурсите, където нещата често се решават извън процедурата. А от това Общината няма абсолютно никакъв интерес.


04_06_2008_ivo-hadjiev.jpgИво ХАДЖИИВАНОВ, зам.-председател на група „Атака“:
При гласуването на докладната за имота на ул. „Костур“ 22 гласувах „въздържал се“. Не съм запознат подробно с този обект. Затова подкрепих предложението дебатите за продажбата на имота да се подновят и да има прегласуване на документа, но то не се прие.


 04_06_2008_goso_atanasov.jpgГеорги АТАНАСОВ, председател на група „Социалдемократи за Разград“:
Не можах да гласувам по докладната записка, защото тогава бях при Тодор Димитров и Иво Димитров, за да ги убеждавам, че тяхното решение няма да е правилното. Оказа се, че точно в този момент не си бях на банката, така че причината е чисто техническа. Личното ми мнение е, че повторното отхвърляне на тази докладна е абсурдно решение. Аз изложих мотивите си за това от трибуната и вие го отразихте. Не може да се работи на инат. Трябва да има и мисъл - в края на краищата дали сме леви, десни, центристи, всички ние сме избрани за да работим за благото на Разград. А се получава така, че една група от хора работят на инат.04_06_2008_ivo-dimitrov_2.jpgИво ДИМИТРОВ, съпредседател на група „Обединени демократи“:
Аз гласувах против. Моите мотиви съм ги изразявал неведнъж. Убеден съм, че най-добрата цена, която Общината получава за своето имущество, е чрез търг с тайно наддаване. Това е най-честната процедура, когато кандидатите не могат да се договарят един с друг срещу собственика – Община Разград. Това може да стане по Закона за общинската собственост. Нееднократно в миналия Общински съвет списъкът с обектите за приватизация е бил допълван, изменян. От него са вадени имоти и са продавани по ЗОС. Нищо не пречи на общинската администрация да направи това нещо и сега. Парите отново ще влязат в общинския бюджет. За мен това поведение на администрацията показва, че твърдо се желае продажба или на конкурс или на търг с явно наддаване, когато някой може да се възползва от процедурата, да се договаря с другите и да не се получи добра цена за общината.


04_06_2008_radostin-kirov.jpgРадостин КИРОВ, председател на група „Зелена България“:
На Комисията по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол всички единодушно гласувахме „за“ продажбата на имота на „Костур“ 22. На заседанието в петък аз отново гласувах „за“, но повечето от общинските съветници от други групи някакси изведнъж си промениха вота. Според мен продажбата на този имот все пак ще привлече инвеститори, ще се разкрият нови работни места. И това са основните ми мотиви за положително отношение към проекта за решение. Не съм се задълбочавал толкова в темата, но не виждам защо след като един път сме приели списък за приватизация и сме приели бюджета, сделката да не се реализира. За мен във всичко, което се случва няма логика. 


04_06_2008_bozinel-hristov.jpgБожинел ХРИСТОВ, председател на група „Независими“:

По тази докладна гласувах против. Мотивите ми са следните: първо, този голям имот трябва да се раздели на четири парцела, за да се получи по-голяма крайна цена. След това той да се обяви за продажба чрез търг с тайно наддаване. По мое мнение, това е най-добрият и изгоден вариант за Общината.


 Димитър КИРИЛОВ