Търсене

Начало Искам думата Стадата ни няма къде да пият вода в жегите, проблемът е сериозен
Стадата ни няма къде да пият вода в жегите, проблемът е сериозен
13 August 2010

Земеделски производител съм от самуилското село Хърсово и отглеждам стадо от близо петдесет крави. В предния брой на вестника писахте, че чешмата в селото е така направена, че животните не могат да пият вода от нея. Преди близо петнайсет години заляха висок бетон пред коритата и добичетата вече не достигат водата, за да се напоят.13_08_2010_vasvi.jpgНа всичко отгоре същият Рачо Семов, собственик на комплекс „Рачо Ковача“ край населеното място, за когото също сте писали в предния си брой, направи водоемите си така, че животните ни не могат да пият вода и от там.

Проблемът ни е сериозен. През тези жеги стадата ни трябва да вървят пет километра разстояние, за да се напоят. А крупните собственици на животни в селото са много, близо десетина човека. Смея дори да твърдя, че Хърсово е на първо място в областта по брой земеделски производители, които се занимават със скотовъдство. Но в цялата държава оставаме все по-малко и малко.

Няколко пъти съм сигнализирал общинското ръководство в Самуил за проблема. А решенията за него са две – или бетоновата плоча при чешмата да бъде разрушена, за да се върне старото ниво на коритата отпреди години, или стопанинът на язовирите край Хърсово Рачо Семов да ни позволи да си поим животните между двата язовира.

Старите хора отдавна са казали, че през августовските жеги единият крак на добитъка трябва да е до вода. А в Хърсово вода за кравите, овцете и козите ни няма.

Призовавам чрез вестника ведомствата, от които решаването на този важен за стопаните въпрос зависи, да се задействат. Благодарение на такива като нас до магазините стига истинското месо и мляко.


Васви РЮСТЕМОВ