shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

apis_zop.jpg
 
Начало
Кравите в Хърсово пред сериозен проблем
11 August 2010

Тези дни тримата основни фермери в село Хърсово – Айше Рюстемова, Ридван Реджеб и Синан Ахмедов, информираха кореспондента на „Екип 7“ за Самуилска община Гафур Сюлейманов за наличието на голям проблем, който спъвал и без това нелекия им бизнес. Те заявиха, че единствената селска чешма с постоянно течаща вода е с много ниски корита /даже липсвали такива/, което затруднявало изключително много кравите им при водопой.11_08_2010_krava1.jpgТъй като млекодайните животни не са от най-гъвкавите /за разлика от конете и магаретата, например/ при надвесването над водата, те често падали в тинята. И така от разранените копита започвали започвали болестите, което се потвърждавало и от диагнозите на местния ветеринарен лекар д-р Димитър Обидимски.

Рюстемова, Реджеб и Ахмедов припомнят, че чешмата не е ремонтирана от много години. Те вече са уведомили зам.-кмета на общината Ахмед Мустафа за лошото конструктивно решение навремето. И даже замислят да занимават и Общинския съвет, като за целта внесат специална докладна записка.

Междувременно от кметството в Хърсово заявиха, че чешмата си е даже много хубава и въпреки че водата й не била добра за пиене и при засушаване цялото село разчитало единствено на нея. Тя била построена още през далечната 1850 г. и е паметник на културата. Заради последния факт евентуален ремонт можел да бъде разрешен само след дълга процедура.

 

Димитър КИРИЛОВ, Гафур СЮЛЕЙМАНОВ