shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Внимавайте за лошо качество на дървата за огрев
02 October 2009

 

Некоректни търговци доставят на социално слаби хора дърва с лошо качество или в по-малко от договореното количество, алармира директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Периха Акифова. Тя предупреди хората да внимават при получаването на твърдото гориво, защото регионалната дирекция не може да проверява подобни сигнали. Договорът за доставката е двустранен – между лицето и избрания от него търговец на твърдо гориво, затова социалните служби не могат да се намесват при спорове.

 

Миналата година също е имало подобни жалби, но те са останали без последствие. Тази година са дадени указания на общинските дирекции за социално подпомагане да предупреждават хората да внимават при приемането на доставките и подписването на фактурите.
Досега в Разградска област са подадени 7 697 молби за отпускане на целеви помощи за отопление. На 5 384 лица и семейства са издадени заповеди за отпускане на помощта, а на 2 278 е отказано. До края на септември всички лица, включително и тези, които са подали молби преди промените в наредбата, трябва да декларират пред съответната дирекция за социално подпомагане по какъв начин желаят да получат помощта – в пари или като дърва и въглища.

До момента 233 лица са заявили, че желаят да се топлят на твърдо гориво през зимата, като 200 от тях са от община Кубрат.
Лицата, които желаят да се отопляват с твърдо гориво, след получаване на заповедите за отпускане на помощта, я представят на избран от тях търговец не по-късно от 20 ноември. Търговецът пък има ангажимент да извърши доставката до 30 ноември.

 

Галина МАРИНОВА