shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Наско Анастасов е новият общински съветник на ГЕРБ
30 September 2009

 

Наско Стоилов Анастасов е най-новото попълнение в 33-членния Общински съвет - Разград. Вчера 53-годишният бизнесмен положи клетва като общински съветник от квотата на ГЕРБ. Той зае мястото на д-р Валентин Василев, който преди повече от месец бе назначен за областен управител. От десет години Наско Анастасов се занимава с частен бизнес, преди това 20 г. е бил офицер в Българската армия.

Това е втората подмяна в състава на групата на управляващата партия. Преди това съветник стана първата резерва в листата на ГЕРБ за общински съветници Огнян Обрешков. Той пък влезе в местния парламент, след избора на Тодор Димитров за депутат.

 

30_09_2009_nasko_anastasov.jpgКато предходникът си, Наско Анастасов влиза в състава на три комисии – по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, по устройство и развитие на територията и по младежта, спорта и туризма. Докладната записка, в която се предлагаше новият съветник да влезе и в специализираната Комисия по чл.2 от Наредба №2 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост обаче не се прие.

Не се прие и още едно кадрово предложение – овакантения от Валентин Василев пост на председател на Комисията по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство да заеме съветничката от ГЕРБ Валентина Френкева.


Димитър КИРИЛОВ