shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

apis_zop.jpg
 
Начало
3 650 000 лв. влезли в бюджета на Община Разград от местни данъци и такси
28 September 2009

 

3 650 000 лв. местни данъци и такси са постъпили в бюджета на Община Разград от началото на годината до 23 септември, което е 71% изпълнение на годишния план от 5 151 000 лв. Най-голям е делът на такса битови отпадъци, от която са събрани 1 950 000 лв. или 81 на сто от предвидените общо за годината 2 400 000 лв. Половин милион лева /73%/ пък са събрани от данък върху недвижимите имоти. 650 000 лв. /76%/ са влезли в хазната от данък върху превозните средства, а 95 000 лв. /79%/ от патентен данък.

Директорът на общинска дирекция „Местни данъци и такси“ Пешо Димитров съобщи, че единствено при данъка за придобиване на имущество по възмезден начин има неизпълнение на заложения обем. При планирани 1 000 000 лв. са платени едва 430 000 лв. /43%/.

 

Единствената причина за това е стагнацията на пазара на имоти и породените от това намаляване на сделките с недвижимости. Димитров подсети, че на 30 септември изтича срокът за плащане на третата вноска за данък сгради и такса смет, както и втората, последна вноска на данъка върху превозните средства. Той допълни, че на 31 октомври пък изтича срокът за издължаване на последната вноска за патентния данък. До 30 ноември тези, които няма да ползват през 2010 г. собствен апартамент или къща /но не основното жилище/ могат да подадат молба за намаляване на такса смет. Отговарящите на условията ще плащат само около 1/3 от таксата.


Димитър КИРИЛОВ