Търсене

Начало Интервю Таня КОСТОВА, отдел „Закрила на детето“:Родителите носят отговорност за децата първо пред себе си
Таня КОСТОВА, отдел „Закрила на детето“:Родителите носят отговорност за децата първо пред себе си
28 August 2009


Г-жо Костова, през лятото като че ли доста родители попадат под ударите на закона, оставяйки своите деца сами вкъщи за известно време?

 

В Закона за закрила на детето са разписани правата и задълженията на родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете /чл.8 ЗЗД/. Родителите са длъжни да придружават детето на обществени места след 20 часа, ако то не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22 часа, ако е навършило 14, но не е навършило 18 години.

 

Ако детето е на възраст между 14 и 18 години и родителите не могат да го придружават лично, те трябва да му осигурят възрастен придружител след 22 часа. Забранява се също децата до 12-годишна възраст да бъдат оставяни без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Родителите трябва да знаят, че при неизпълнение на тези свои задължения могат да понесат санкции, като глобите са доста завишени след последната промяна в Закона за закрила на детето – от 300 до 5000 лева в различните случаи.

Създава се специална закрила за деца на обществени места, която ще се осигурява от органите на МВР, дирекциите „Социално подпомагане”, кметовете, инспекторатите по образование, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците и наемателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви. Изрично е посочено, че се забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца. Завишава се двойно и глобата за нарушители на тази забрана – тя става от 2000 до 4000 лева.

Новите промени в Закона за закрила на детето целят да стимулират по-голяма отговорност у родителите по отношение на техните деца.


Какво трябва да съблюдават семействата, когато детските градини почиват, бабите и дядовците, майките и татковците са на работа?


Законът фиксира основните задължения на родителите, които от друга страна трябва да насърчават готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си. Чувството за отговорност е свързано с възпитанието и модела на поведение на родителите. Децата още в ранна възраст трябва да знаят кои неща, ситуации и хора са опасни за тях и могат да им навредят. В детските градини и училищата също се отделя доста внимание на тези теми. Целта им е детето само да осъзнае опасностите, които могат да му навредят и да се научи да се предпазва от тях. Оставайки само, разбира се не без контрола и на възрастен, детето придобива увереност в собствените сили, научава се да бъде самостоятелно и независимо. Ето защо родителите носят пълна отговорност първо пред себе си и после пред закона за своите деца. През ваканцията, или през времето, когато детето е свършило учебните часове много често то остава само. Добре е родителите да се погрижат за безопасността му. На първо място да се осигури безопасност у дома: всички електроуреди да са обезопасени. Опасно е детето само да пали през зимата печката на твърдо гориво. Много е важно родителите да са информирани за своите деца – кога се прибират, с кои деца играят, на кого гостуват. Добре е заедно с децата да се планира как ще премине свободният ден. В момента мобилните телефони дават възможност на родителите винаги да се свържат с децата и да знаят къде се намират, както и чрез телефона детето да попита как да се справи с трудна ситуация или да съобщи за опасност. Разбира се, децата са изобретателни и могат да подведат своите родители, за което е полезно да се познават приятелите, с които играе детето и техните семейства. Добри помощници могат да бъдат възрастните съседи, баби и дядовци, които често се събират на пейки пред блока или около детските площадки. Родителите могат да получават информация от тях къде играят децата, с какво играят, как се държат с другите и т.н.

Отговорността за безопасността на децата е грижа и ангажимент на обществото. Има граждани, които подават сигнали за деца в риск, полицията съблюдава за безопасността на децата на обществени места.


Сигнализират ли Ви съседи или граждани, ако станат свидетели на нередно отношение към дете?


Да, получавали сме такива сигнали. Повечето от тях са свързани с лоша хигиена, криеща рискове за здравето на децата. В такива случаи социални работници посещават семейството и правят оценка на рисковите фактори. Издава се предписание към родителите с ясно посочени дейности за отстраняване на рисковете. При неизпълнение на предписанието следват парични санкции. До момента при всички случаи родителите правят всичко възможно да изпълнят предписанието, съдействат на социалния работник. Ако рисковите фактори не се отстранят, детето може да бъде изведено временно от семейството, предвид опасността за здравето и живота му.


Как стои въпросът с насилието над деца в община Разград?


В отдел “Закрила на детето” се получават и сигнали за насилие. Те не са много, но това не значи, че насилието над деца не съществува. При повечето от случаите, по които работим, се касае за неглижирани деца, отглеждани от родители с нисък капацитет, които не могат да осигурят основните потребности на детето. В такива случаи децата са психически и емоционално потиснати, унижавани и обиждани, което също е вид насилие и незачитане достойнството на личността. Работата на отдела е насочена главно към родителите. Целта е те да се подпомогнат за подобряване на жилищните условия, намиране на работа, информиране и консултиране за нуждите на детето и повишаване на капацитета им. Ако липсва ресурс у родителите за промяна и съдействие на социалните работници, детето може да бъде изведено, за да се гарантира здравето, психическото и физическото му развитие.

Имаме случаи на физическо и сексуално насилие. В такива случаи детето почти винаги трябва да се изведе от средата на насилие. Работата е сложна и продължителна. Уведомяват се компетентните органи – прокуратура и съд.

Зачестяват сигнали от роднини за деца, на които родителите са разделени или починали и детето се отглежда от единия от тях, че родителят не полага нужните грижи за детето, че то е емоционално потискано и ограничено. В подобни случаи се касае за наличие на семейна вражда и децата се използват като инструмент за причиняване неудобство, отмъщение у родителя, на който са присъдени родителските права. Тази вражда между близките на детето води до т.нар. “синдром на родителското отчуждение” и при всички случаи се отразява неблагоприятно за развитието на децата.


Вече не се виждат просещи хлапета в центъра на града. Изнесоха се по покрайнините или вече ги няма? Имате ли данни за такива?


От месец юли до момента са осъществени пет специализирани операции от МВР, Детска педагогическа стая и отдел “Закрила на детето” с цел ограничаване противообществените прояви и престъпления от и срещу деца, както и за идентифициране на скитащи, просещи и безнадзорни деца. Само при една от операциите са идентифицирани три просещи деца от едно семейство. Същите са регистрирани в отдела, започната е работа за закрила в семейна среда.

 

Галина МАРИНОВА