shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Умуват за проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество
17 June 2009

 

Работна среща по проекта „Техническа помощ за подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния“ се проведе вчера в областна администрация – Разград. Тя бе ръководена от Лазар Базлянков, експерт от Консорциума от консултантски фирми „Луис Бергер САС“, „ЕКОРИС Холандия“ и „Прайм консултинг“ ООД. Участваха представители на заинтересовани страни по проекта – общини, неправителствени организации.

 

17_06_2009_granici.jpgПо време на срещата лекторът представи възможностите за създаване на партньорства с бенефициенти от Румъния във връзка с втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата. Бяха обсъдени и потенциални проектни идеи.

Тъй като Разградска област не граничи директно с румънската страна, Лазар Базлянков препоръча да се мисли за проекти в сферата на социално-икономическото развитие. Ориентировъчно това са връзки между различни асоциации; мрежи за насърчаване на чуждестранни инвестиции; туристически дестинации; връзка между висши учебни заведения; съвместен маркетинг; мерки за заетост; развитие на гражданското общество и местни общности; подобрение на местното самоуправление.

 

Димитър КИРИЛОВ