shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

apis_zop.jpg
 
Начало
Над 1 000 000 лева за ремонт на две улици
12 July 2019

Община Кубрат обяви обществена поръчка за избор на фирми изпълнители на основен ремонт на две улици. Тя е в две обособени позиции и включва строително-ремонтни работи за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет“ в общинския център с дължина 1213.82 метра и на ул. „Цар Симеон“ - Етап 1, в село Савин с дължина 894.71 метра.


Общата стойност на поръчката е 1 039103.77 лева без ДДС, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Разпределението на средствата по обособени позиции е съответно: 559 988.77 лева за градската улица и 479 115 лева за селската.

До 17 часа на 24 юли фирмите, които желаят и имат възможност да извършат ремонтните дейности трябва да подадат документацията си за участие в публичното състезание.

Отварянето на офертите на участниците ще започне от 11 часа на следващия ден в заседателната зала на Община Кубрат.