shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Седмокласниците отсрамиха образованието
10 July 2019

Лъч надежда за образованието дадоха резултатите от националното външно оценяване на учениците от 7 клас в Разградска област. На фона на катастрофалното представяне на зрелостниците на тазгодишните матури, бъдещите гимназисти са показали много добро ниво на изпитите по математика и български език и литература.

10_07_2019_obrazovanie_1.jpg

Данните бяха представени вчера на съвместна пресконференция на областната управа и Регионалното управление на образованието в Разград.

От презентацията, изготвена от експертите по двата предмета в РУО Ивелина Николова и Атанас Дончев, стана ясно, че този випуск седмокласници стои по-високо в националното класиране. Забележителен е напредъкът по математика, където децата са се изкачили от 23-то на 12-то място в страната. По-добри са и резултатите по български език и литература – миналата година седмокласниците ни са били на 19-та позиция, а сега се нареждат 16-ти.

Успехът идва на фона на новия по-труден формат на изпитите, въведен от тази година. Ако по-рано учениците са били оценявани върху знанията, придобити в 7 клас, сега са отговаряли на въпроси върху материала от целия прогимназиален етап, обърна внимание експертът по БЕЛ Ивелина Николова.

Точките, които са получили децата от Разградска област са близо до средните за страната - 48,61 т. по български срещу 53,06 т. в национален мащаб, и 29,66 т. по математика при усреднени 33,62 т.

Няколко училища са с резултати над средните за България. По БЕЛ това са ОУ „В. Левски“ - Разград, ОУ „Н.Й. Вапцаров“ - Разград, ОУ „Н. Икономов“-Разград, СУ „Хр. Ботев“ - Кубрат, ОУ „Ив.С.Тургенев“ - Разград, ОУ „Отец Паисий“-Подайва, ОУ „Хр. Ботев“ - Исперих, ОУ „В. Левски“ - Сушево, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ - Завет, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - Самуил.

По математика по-добре от повечето си връстници в страната са се представили учениците от ОУ „В. Левски“ - Разград, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - Завет, ОУ „Н. Икономов“-Разград, ОУ „Хр.Ботев“-Исперих и ОУ „Н.Й. Вапцаров“ - Разград.

По български език няма седмокласник, получил максималния брой от 100 точки. В страната такъв резултат са постигнали едва 16 деца, в Разградска област обаче има трима ученика с 99,5 точки, отбеляза Ивелина Николова.

По математика има едно дете със 100 точки и то е от ОУ„Н. Икономов“-Разград, още три пък са били близо до максималната оценка, те са от ОУ „В.Левски“-Разград и ОУ „Н. Икономов“-Разград.

По-малко спрямо 2018 година са седмокласниците, получили под 16 т., което се равнява на оценка „слаб“, съобщиха от РУО.

От направените до момента анализи, става ясно че по български език децата се затрудняват с граматиката, синтактичната синонимия и тълкуването на текст, но пък са овладели добре намирането на информация в текст, лексикологията и разпознаването на факти от художествен текст. По математика спънките са при определянето на вероятност на случайно събитие, еднаквите триъгълници, моделирането с числови изрази, разчитането на данни и задачите с практическо приложение на наученото. Проблеми не срещат в намирането на корен на уравнение, в решението на неравенство, прилагането на заучен алгоритъм и формулите за съкратено умножение.

Предприети са вече и мерки за справяне с проблемите, които бяха отчетени след обявяването на тазгодишните резултати от матурите на зрелостниците.

Издал съм заповед на 2 и 3 септември директорите на училищата да се явят РУО и да представят своите анализи и предложения как да се коригират и подобрят резултатите от държавните зрелостни изпити, съобщи началникът на образователното ведомство тук Ангел Петков.

Експертите пък направиха презентация на набелязаните за новата година приоритети - подобряване и задълбочаване на методическа подготовка от РУО, анализи на регионално и училищно равнище с акцент върху учебните заведения, които не се представят на нужното ниво, обучения на учители как да създават и оценяват въпроси, които проверяват не само знанията, но и уменията на децата, осигуряване на образователни ресурси и обмяна на опит - успешните училища да представят своите добри практики и ефективни методи на останалите.

Мила КЮЛЮМОВА