Търсене

Начало Оживление Еньовден отбелязаха в социалните услуги в Разград
Еньовден отбелязаха в социалните услуги в Разград
26 June 2019

Празникът Еньовден беше отбелязан от потребителите на три социални услуги в Община Разград - Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, Комплекс от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в Разград и Дом за пълнолетни лица с деменция - Разград. Домакини на събитието бяха социалните услуги от с. Просторно.


26_06_2019_en_1.jpgС венци от цветя, китки здравец и весела музика бяха посрещнати гостите потребители. Пресъздаден беше обичаят за празнуване на Еньовден - преминаване под цветен венец и благославяне с китка здравец за здраве и щастие. Потребителите се хванаха на хоро, което се поддържаше от танцьорите на Комплекса в село Просторно.

Специалистите по социална работа от трите социални услуги се възползваха от възможността за обмяна на опит и споделяне на положителни практики в работата с тежко болни деца и възрастни хора. Добрата комуникация и сътрудничеството между социалните услуги дава добри резултати при преодоляване на социалната изолация и повишаване ефективността на социалната работа.