Търсене

Начало Новини Нова спортна и фитнес площадка ще изграждат в Разград
Нова спортна и фитнес площадка ще изграждат в Разград
10 June 2019

Нова спортна и фитнес площадка ще бъде изградена в централната част на Разград, става ясно от обявената от Община Разград обществена поръчка. Тя касае избор на изпълнител на проектирането и строителството на съоръжението, което ще бъде разположено на терена на ул. „Арда“ 4 - публична общинска собственост с площ 1038 кв.м /в съседство с детска ясла „Звездици“/.

10_06_2019_fitnes_1.jpg

Общата прогнозна стойност на бъдещата придобивка за младите хора е 83 334 лева без включен данък добавена стойност.

Бъдещият изпълнител на поръчката ще бъде определен по пет критерия: срок за изготвяне на инвестиционния прект – тежест 5%, срок за извършване на строително-монтажните работи – 15%, предложена цена за изготвяне на инвестиционния проект и упражняване на авторския надзор – 5%, предлаган гаранционен срок за изпълнените СМР – 35% и цена- 40%.

Срокът до който кандидатите за участие в публичното състезание могат да подават документите си е 17.30 часа на 25 юни. В 10 часа на следващия ден в зала №102 на общинската администрация ще започне отварянето на офертите.