shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Община Завет получава 1 153 000 лева за ремонт на улици
16 May 2019

Община Завет ще получи над един милион лева за ремонт на улици. Финансирането вече е гарантирано, след като в началото на седмицата кметът Ахтер Велиев подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“. Безвъзмездните средства ще бъдат предоставени по Подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Точният размер на сумата, осигурена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е 1 152 716. 33 лева без ДДС.

17_05_2019_remont.jpg

Парите ще отидат за ремонт на улици в Завет, Брестовене, Острово, Веселец и Прелез.

По одобрения проект се работи от 2016 година, когато беше възложена подготовката на инвестиционните проекти. През юли миналата година проектното предложение беше депозирано за оценяване, уточниха от пресцентъра на Община Завет.

Проектът предвижда цялостно асфалтиране на седем улични участъка като в град Завет това са 405.17 м от ул. „Кирил и Методий“ и 292.57 м от ул. „Иван Вазов“.

В село Брестовене нов асфалт ще бъде положен по 688.56 м от ул. „Христо Ботев“, както и по ул. „Арда“, където за ремонт е заложена отсечка с дължина 762.64 м.

Най-дългият участък с нова настилка ще е в Острово – 779 метра от ул. „Трети март“.

430 м от ул. „Христо Ботев“ във Веселец и 203.26 м от ул. „Йордан Йовков“ са останалите два обекта, които ще бъдат преасфалтирани.

Вчера от Община Завет съобщиха, че кметът очаква покана за подписване на договор по още един одобрен проект. С него ще се подмени отоплителната инсталация и ще се ремонтира сградата на общинската администрация по процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от ПРСР 2014-2020 г.

В момента се изпълняват два договора за асфалтиране със средства, отпуснати с постановления на Министерски съвет, предстои подписване и на трети, който ще се финансира със собствени средства на общината. И трите договора са за ремонти на вътрешни улици в населените места в Заветско.

Основната ни цел е през следващите години да продължим да работим приоритетно за обновяване на пътната инфраструктура, имаме и проектна готовност, уточниха от Общината.

Мила КЮЛЮМОВА