Търсене

Начало Интервю Фамилните истории разплитат възлите в семейната система
Фамилните истории разплитат възлите в семейната система
15 March 2019

Травматичните събития в рода на човек като убийства, участие във военни действия, измами, аборти, принудително изселване, оказват влияние върху семейната система и енергията на рода, твърди създателят на семейните констелации Берт Хелингер.

Методът показва, че не всичко, което се случва в живота на човек, е резултат от неговите действия, а може несъзнателно да повтаря съдбата на член от неговото семейство от предишно поколение.


15_03_2019_psiholog.jpgКакви са законите, на които се крепи балансът на семейната система, до какво води сляпата любов към друг член на семейството и как да спрем да живеем чужд живот - на тези въпроси отговаря психологът Калоян Божанов, който работи с метода на семейните констелации /взаимоотношения/.


В практиката си използвате семейни констелации, които се базират на принадлежността ни към рода. По какъв начин събитията в нашия живот са свързани с действията и съдбата на предците ни?

Обикновено си мислим, че това, което ни се случва, е заради нас, че е по наша вина или резултат от минали действия. Констелациите ни показват, че когато правим това, което не искаме, то по-скоро е свързано с влиянието на другите членове от нашата фамилна система. При работата с констелации това се нарича човек да е „вплетен“ с член от своята фамилна система.

Трудно е да се наблюдават тези влияния по директен начин в семейството, при все това те могат да бъдат причината за тежки телесни заболявания, като рак, психически нарушения, или също така за инциденти, за повтарящи се неуспехи.

Фамилните констелации са метод, който изкарва наяве тези невидими нишки. Същото е като да сме в контакт с радиоактивността - никой не я вижда и усеща, но след това сме тежко болни.

В работата си с клиенти постоянно виждам повтарящия се семеен модел. Имах една клиентка, която имаше хронична тревожност. Един от начините, чрез който се прилага методът на семейните констелации, е работата с фигурки. Тогава се видя, че нейното състояние е резултат от модел на нейната майка. На несъзнателно ниво детето има силна връзка с майка си и от лоялност преповтаря този модел от семейната система. Става въпрос за „сляпата детска любов“, която описва създателят на метода Берт Хелингер. Ако родителят не е успял да се справи с емоционалния товар на своята травма, детето го поема върху себе си и на свой ред се опитва да се справи. Процесът в констелацията изкарва на светло тази динамика, показва истинската картина на взаимоотношенията и чувствата между членовете в семейството.

Искам да подчертая, че констатациите обаче не са панацея, те са средство, а не самото лечение. Лечението идва в нас, когато ние вътрешно в сърцето и душата си разберем фактите и дадем разбиране, уважение, почит и любов.


В процеса на работа изготвяте генограма, която е като родословно дърво. Какви събития изследвате в поколенията назад?

Насърчавам клиентите сами да изготвят тази генограма, за да подредят пъзела на семейната си система. Събитията, които оказват влияние върху семейната система, могат да бъдат ограбвания, изнасилвания, отнемане на имущество, аборти, мъртвородени деца, принудително изселване, участие във военни действия.

Друго голямо значимо събитие в семейната система, което се наблюдава при доста семейства, е динамиката „насилник – жертва“. В почти всяко семейство е имало членове, които са участвали в Първата и Втората световни война, Балканската война, турското робство... Разбира се, в много семейства има насилие, злополуки, убийства, самоубийства и други нещастни събития, които също водят до заплитания. Енергията между насилника и жертвата е много голяма и заплитането, което не е преработено, впоследствие при някой член от рода може да бъде трансформирано в психично разстройство или заболяване.


Ще дадете ли конкретен пример как травматични събития в рода назад като убийства, участие във военни действия, аборти, могат да се отразят днес в живота на един човек?

Ще дам пример с един братовчед на моята майка. Той има психично разстройство, което отключва на 12-годишна възраст при нещастна случка, в която бива набеден за грабеж и при разпита е пребит от полицаите, които са работили по случая. Вследствие на насилието отключва това състояние.

Чрез метода се постига осъзнатост, че в живота на човек има модел, който се повтаря. Но с осъзнаването идва и отговорността, ако човек иска да промени този модел, заплаща с чувството за вина. Това кара хората да не променят повтарящите се модели, заради закона за принадлежността към рода. Склонни са да преповтарят съдбата на някой друг от семейството, защото това е несъзнателната подкрепа от рода. Когато човек прекъсне тази връзка, започва да се чувства сам и изолиран, но това е цената за един по-различен, удовлетворяващ и щастлив живот.


Когато се открият нарушения в семейната система как се преодоляват? Как протича самият процес на терапия?

Техниката за провеждане на семейна констелация е проста. Този, който иска да разгледа динамиката в семейството си, се събира с група от хора, от които избира представители за членове от семейството, включително и за самия себе си. Без да им дава предварителни обяснения или инструкции, клиентът ги разполага в пространството по какъвто начин желае. Това, което се вижда, е портрет на семейството, определена конфигурация, която показва степента на интимност, болка, любов или чувството за изоставеност, които всеки един член на семейството изпитва по отношение на другите. След разпределянето, представителите започват да преживяват емоции, които истинските членове на семейството действително са усещали – феномен, който много пъти е бил доказван чрез потвърждението на истинските членове на фамилията. А как представителите усещат, когато влязат в роля на член от семейството в констелация, теоретична яснота дава биологът Рупърт Шейлдрейк, който обяснява това с информационното поле.

След констелацията, когато е разбрал нещо за динамиката в семейството си, клиентът може да се почувства мотивиран да промени определени страни от начина си на живот, но по-скоро това е спонтанен отговор, отколкото интелектуално решение или план. Ако се породи промяна, тя ще си пробие път от едно по-дълбоко място, от същността на човека. Дълбочината на прозрението е това, което инициира промяната. Ако осъзнаете, че сливите не са сливи, а камъни, престава да Ви се иска да ги захапете. Същото е, когато разберете нещо, което променя собствения Ви гещалт – осъзнавате, че не можете да продължите да вършите нещата по стария начин.


Проблеми от какъв характер могат да се решат чрез метода на семейните констелации?

Работата с констелации е полезна за изясняване на проблемите, свързани с работата, проблеми във взаимоотношенията, появили се физически нарушения. Методът помага на човек да разбере актуалната ситуация, труден период в живота, проблеми със съжителството с друг човек, стрес, неспособност за вземане на решение на персонално или професионално ниво.

Фамилните системни констелации ни позволяват да се справим с несъзнателни механизми, които мотивират нашето съществуване, с блокажи и вярвания, които носим от раждането си, с енергийните наранявания, дължащи се на преживяванията на предците ни, на които съхраняваме паметта и от любов и лоялност сме ги взели върху себе си.


Антония ДИМИТРОВА