shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Езиковата получава финансов бонус за високи образователни резултати
30 August 2017

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ e единственото разградско училище, което ще получи допълнителен финансов бонус за постигнати високи образователни резултати, похвали се директорът на елитната гимназия Пейчо Георгиев.

В национален мащаб ще бъдат финансирани 89 учебни заведения от цялата страна, чиито възпитаници са постигнали най-високи резултати на държавните зрелостни изпити през последните пет години.


30_08_2017_gimnazia.jpgИзискването е в този период възпитаниците на училищата да са постигнали успех, който надвишава със 120% средния бал за страната.

През учебната 2016/2017 година възпитаниците на Езиковата гимназия в Разград се класираха на 60-то място по успех в страната и резултатите им са със 123% над средните за страната.

Средствата, които се отпускат от просветното министерство, ще се използват за стипендии на учениците, завършили основно образование. В зависимост от успеваемостта на учениците размерът на финансирането варира от 25 до 75 лева.

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ попада в първа група и ще получи допълнително по 25 лева на ученик в дневна и индивидуална форма на обучение. Училищното ръководство ще разработи критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците от 10 до 12 клас. През тази учебна година се очаква около 200 ученици да получат стипендии за отличен успех.