shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Пейчо ГЕОРГИЕВ: Нашите деца не са по-глупави, просто живеят в различна социално-икономическа среда
23 June 2017

 

 

Зрелостниците от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, които тази година са безспорни първенци по успех от държавните зрелостни изпити, получиха своите дипломи за завършено средно образование. На официална церемония в гимназията директорът Пейчо Георгиев връчи на завършващите 103-ма ученици свидетелствата и шалчета с логото на учебното заведение.

Отлични дипломи от петгодишния период на обучение имат 52 момичета и момчета.

 

 

 

Първенец на випуск 2017 година е Атанас Груев, който, освен че има 6.00 от двете матури, може да похвали с изцяло отлична диплома за завършено средно образование. От училищното ръководство ще отправят предложение към МОН младежът да бъде удостоен с национална диплома. Атанас е приет за студент в специалност „Компютърни технологии и програми“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На други трима възпитаници на гимназията беше присъдено почетно отличие „Екзарх Йосиф“ за принос в издигането на авторитета на гимназията. Плакети за постигнати високи резултати получиха Ива Белчева, Павел Минчев и Никола Николов. Тази година за първи път беше връчен приз на най-редовния ученик - това е Камелия Йовчева, която няма нито едно отсъствие през всичките години на обучение.

И макар възпитаниците на Езиковата гимназия да имат редица постижения и най-висок успех от зрелостните изпити в региона, то общият резултат на учениците от Разградска област остава незавиден. Какви са предпоставките за ниската успеваемост на зрелостниците, какви реформи са необходими в образователната система, необходима ли е оптимизация на училищната мрежа и как да се повиши качеството на образование - на тези и още въпроси отговаря директорът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Пейчо Георгиев.


Вие имате наблюдения върху процесите в образованието не само като директор на Езиковата гимназия, но и като началник на образователния инспекторат и областен управител преди години. Как бихте обобщили причините за тенденциозно ниските резултати на зрелостниците от региона?


Обективно погледнато, нашите деца не се различават от тези в другите области – учат по едни и същи учебници и учебни програми, материалните бази и условията в учебните заведения са съизмерими с тези в големите региони. Нашите преподаватели са завършили същите университети, както и учителите от другите области на страната. Не ми е известно да има мутации, които да забавят развитието на учениците от Разградска област, затова очевидно трябва да търсим причините за ниските им резултати на друго място. Това, по което се различават от техните връстници, е обществено-икономическата, политическата и социалната среда, в която растат и се развиват. Затова на една от срещите, инициирани от областния управител Гюнай Хюсмен, предложих да се изготви цялостно изследване на тези фактори, които обуславят ниската успеваемост на учениците.

Без да съм правил проучване мога да кажа, че в Разградска област е много висок процентът на децата без родителски контрол, които живеят при баби и дядовци или са оставени да се отглеждат сами.

В нашата гимназия бяхме направили проучване колко са рисковите ученици, застрашени от отпадане поради липса на нормална семейна среда. Оказа се, че това са между 15 и 20% от учениците, но има заведения, в които процентът е 60 на 100, дори повече. Основният проблем е, че родителите, които по обективни икономически причини работят в чужбина, са

възложили грижите за децата си изцяло на училището. Отделен е въпросът, че има деца, които отпадат от образователната система по финансови причини, защото им се налагат да станат глава на семейството и да се грижат за по-малки братя и сестри. Всяка година имаме по двама-трима ученици, които не продължават обучението си по финансови причини и започват работа, за да се издържат. И това са външни фактори, които не зависят от образователната система и тя не може да окаже въздействие за решаването им. Твърде често политиците питат нас защо са ниски резултатите на учениците от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, но образованието не трябва да се разглежда изолирано като някакъв защитен оазис.


Казахте, че една част от проблемите в образователната сфера са свързани с външната социална и икономическа среда. Какви мерки трябва да се предприемат, за да се повиши успеваемостта на учениците от региона?


Средата, в която вирее образователната система, трябва да се подобри и този процес трябва да започне от повишаване на ангажираността на родителите, които активно трябва да подпомагат дейността на училището и да свършат своята работа в семейството.

На следващо място представителите на местната власт трябва да започнат да прилагат закона, в който са предвидени санкции, ако едно дете не посещава редовно училище. Само чрез рестриктивни мерки може да се преодолее проблемът с отпадането на учениците от образователната система.

За да се подобри качеството на образование, учителската колегия също трябва да положи по-големи усилия за повишаване на квалификацията. Педагози, които влизат в клас, не може да преповтарят записки от студентските си години преди 30-40 години.

Сега сме изправени и пред ново предизвикателство – смяна на поколенията в учителската професия. Дълго време този естествен процес на подмяна беше спрял, но в близките няколко години ще се осъществи. Според мен ще има проблеми, защото ще има голям глад за педагози и в системата ще влязат недостатъчно неподготвени кадри. В нашата гимназия предстои да се пенсионират 4-5 учители, самият аз ще се пенсионирам до няколко години.

Наблюдаваме наши ученици, които учат във Великотърновския университет, и ги чакаме да завършат и да поемат щафетата в гимназията. Трябва да признаем, че децата предпочитат по-млади педагози, които имат нов подход и свеж поглед върху учебния материал.


Един на начините за задържане на децата в училище е чрез промяна в педагогическия подход и използване на новите информационни технологии в процеса на преподаване. Езиковата гимназия е включена в списъка на иновативните училища на МОН, какви новости смятате да въведете в училище?


Да, действително сме включени в списъка на иновативните училища, който предстои да бъде одобрен от Министерски съвет. Идеята ни е да формираме професионална общност от учители. Избрали сме една паралелка, която ще попадне в обсега на програмата в следващите три години.

Българското образование се намира в един режим на поднасяне на информация и изискване от учениците да я възпроизведат по същия начин, което става чрез наизустяване. Искаме това възпроизвеждане да не става механично, а да се осъществява с разбиране и ученето да носи удоволствие. Истината е, че при усвояването на чужди езици ученето на думи е тежък процес, но и в него може да се вкара елемент на игра и забавление. Този иновативен подход ще бъде приложен сред учениците от 9 „в“ клас, които имат по-ниски резултати, спрямо връстниците си от останалите паралелки. Прилагайки метода на учене чрез разбиране, очакваме те да подобрят своето представяне в рамките на този тригодишен период.

Педагози от гимназията ще преминат обучение за работа с новите облачни технологии, с чиято помощ ще се внесат интерактивни моменти в процеса на преподаване. Ние имаме добра основа за прилагане на този вид обучение, тъй като аз и две учителки - Даниела Обрешкова и Даниела Узунова, участвахме в програмите за професионално развитие на преподаватели и директори на фондация „Америка за България“. Те ни дадоха добра основа и ни помогнаха да развием цялостна концепция за създаването и функционирането на една такава професионална училищна общност.


Паралелно с внедряването на иновации в гимназията, Вие работите за подобряване на материалната база и осигуряване на възможност на учениците да спортуват. Какво се случва с проекта за изграждане на физкултурен салон, ще имате ли такъв през новата учебна година?


Последната информация, която имам, е от кмета на община Разград д-р Валентин Василев, който каза, че чакат европейската комисия по тази програма да се произнесе дали финансирането е вид държавна помощ за ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Ако решат, че е такава, проектът на стойност над милион и половина няма да се реализира. Отдавна се борим гимназията да има физкултурен салон, дано този път се получи. Парадоксалното е, че има училища с големи функционални спортни салони, в които няма кой да спортува, а нашите възпитаници искат да тренират, но нямаме подходяща база.


Какво мислите за оптимизацията на училищната мрежа? От години стои нерешен казусът с осигуряването на самостоятелна сграда на Математическата гимназия. Имаше един неуспешен опит за обединяване на гимназията по транспорт и строителство и гимназията по селско стопанство. Истината е, че много училища могат да бъдат обединени, защото като самостоятелни имат по стотина възпитаници.


Мен ако питате, ПГТС „Христо Смирненски“ и ПТГ „Шандор Петьофи“ спокойно могат да бъдат обединени. Механото има подходяща база, която може да поеме обучението на такива професионални паралелки. В гимназията по транспорт и строителство, примерно, имат 200 ученици, от които 100 са задочници. От друга страна, Математическата гимназия имат над 500 ученици, които се задушават в недостатъчната сграда на ОУ „Васил Левски“, да не говорим, че тази година Мануел Василев прави прием за пети клас. Но за решението на тези проблеми е необходима твърда политическа воля и взимане на аргументирано и целенасочено решение за оптимизация.


Според Вас, какъв е ключът за повишаване на качеството на образование?


Както казах в началото на разговора, е нужно образованието да се разглежда не като самостоятелна единица, а като организъм, който вирее в конкретна външна среда. Въпрос на политика е да се постигне икономически растеж, да се създадат нови работни места, за да няма изтичане на кадри. Ако има работа за хората, те няма да бягат в големите градове и чужбина, а ще останат тук, където ще оглеждат децата си.

Родителите трябва да бъдат ангажирани с възпитанието и образованието на децата си, да бъдат активни при формирането на училищни политики. Освен че семейството трябва да поеме своята отговорност, учителите също трябва да повишават квалификацията си и да надграждат уменията си.

Най-важното е не всеки да работи сам за себе си, да копае тунел от своя край и накрая изобщо да не се срещнем. Щом вървим в една посока и следваме обща цел, трябва да го правим заедно с обединени усилия.

Антония КИРИЛОВА