Търсене

Начало Крими Върнаха за ново разглеждане едно от делата срещу Габриела Петрова
Върнаха за ново разглеждане едно от делата срещу Габриела Петрова
11 January 2016

 

За ново разглеждане беше върнато на Окръжен съд-Разград едно от ДДС делата срещу търговката на зърно Габриела Петрова.

Процесът в Окръжен съд-Разград приключи през октомври миналата година с две ефективни присъди – една година затвор за Петрова и година и три месеца за Красен Неделчев.

 

Повдигнатото от прокуратурата обвинение бе за това, че в различни периоди от 2008 и 2009 година сама и в съучастие с Неделчев, в условията на продължавано престъпление, Петрова е предоставила фактури с невярно съдържание, данните от които са се ползвали пред ТД на НАП при подаване на месечните си справки-декларации по ЗДДС.

Така се стигнало да приспадане на неследващ се данъчен кредит и нанасяне на вреда на държавата.

Обвинението срещу Неделчев бе за съучастничество и съизвършителство.

Сумите, за които Петрова трябваше да отговаря пред съда възлизаха на 88 991.05 лева, а за съучастника ѝ – на 27 168.79 лева.

С решение на съда в Разград двамата бяха оправдани за по-голямата част от парите.

Общият размер на приспаднатото неследващо се ДДС, за което и двамата бяха признати за виновни бе за 8606.77 лева. Съдът прие, че престъплението Петрова е извършила като помагач, а Неделчев като извършител.

Присъдата е била обжалвана във Варна от всички страни в процеса, Апелативният съд обаче изобщо не е разгледал възраженията им по същество, тъй като е намерил основания за връщане на делото. Причината – допуснати на първа инстанция съществени нарушения на процесуални правила, които са неотстраними.

„Разглежданият съдебен акт е дотолкова неясен, че както за всяка от страните, така и за въззивния състав не е възможно да бъде разбрана действителната воля на първата инстанция – както по отношение на основанията за взетото решение, така изобщо и за смисъла на произнасянето по съществото на спора. С присъдата подсъдимият Неделчев нито е осъден, нито е оправдан, като липсва и произнасяне за една особено съществена част от периода.

Подсъдимата Петрова е оправдана за избягване установяването и плащането на 38 991.05 лева данъци, но липсва произнасяне за останалите 50 000 лева по обвинителния акт.

Констатираното визира абсолютна неяснота при изразяване на волята на първостепенния съдебен състав, с което както произнасянето по същинския предмет на делото и изобщо служебната проверка стават невъзможни. Налице са особено съществени нарушения на процесуалните правила, довели до пълно лишаване на страните от възможността да разберат произнесената присъда“, се казва в решението на Апелативен съд-Варна. С него присъдата е отменена, а делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд-Разград.

 

Мила КЮЛЮМОВА