Търсене

Начало

Уважаеми читатели, „Екип 7“ предлага вече и абонамент за изданието в електронен вид – във формат PDF. Правим го по настояване най-вече на наши читатели от чужбина, следящи сайта ни, в който обаче се качва само част от информационния поток. Сега вече всеки абонат ще може да получава вестника в реален вид, страница по страница. Можете да добиете представа като отворите прикачения файл, където сме приложили един брой от „Екип 7“.

Цената за едногодишен абонамент е 40 щатски долара, 35.50 евро или 70 лева.

Парите може да превеждате по следния начин:


  • за чужбина


  • за България: може и чрез PayPal, но за предпочитане е чрез банков превод по една от двете сметки:

    Кооперация „Екип 7“, IBAN: BG37 TTBB 9400 1519 0232 12, SWIFT BIC: TTBBBG22,

    SG „Експресбанк – Варна“, клон Разград;

    Кооперация „Екип 7“, IBAN: BG25 UBBS 8002 1095 0935 30, SWIFT BIC: UBBSBGSF, ОББ, клон Разград.


    Ако изпратите сумата с превод до „Експресбанк“ или ОББ, трябва да ни уведомите на e-mail: vestnik@ekip7.bg и да ни съобщите на какъв електронен адрес да Ви изпращаме вестника във формат PDF.