shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
За образованието: а сега накъде?
17 June 2015

Приключва още една учебна година - за някои първата, за други поредната, за трети последната! Краят на всяка учебна година винаги дава много поводи за коментари. Много хора се изказват и според мен това е добре, защото няма човек, който да не е свързан с образованието.


17_06_2015_peico-georgiev4.jpgКакто е прието при нас, мненията са в целия диапазон - от единия полюс до другия! И всеки си има аргументи. Че образователната ни система не е съвършена, това е ясно на всички /аз не знам в света да има такава/, но пък да я отричат тотално хора, които са продукт на същата тази система, е най-малкото неприемливо.

Консерватизмът на системата е нещо добро, защото няма да позволи недоучени нейни продукти да си правят налудничави експерименти с нея, или поне се надявам да е така.

Че има нужда от промени, това е повече от ясно и аз си мисля, че проектът за нов закон за предучилищно и училищно образование е стъпка в правилна посока. Като всеки продукт на човешката дейност, този проект може да бъде подобрен и предложения в тази посока не липсват /аз също съм дал своите предложения/. В една от последните редакции, която съм чел, виждам, че много от недостатъците са коригирани, но влизайки в Народното събрание, не е ясно как ще излезе оттам!

Краят на учебната година е време, в което се публикуват и най-различни класации. Ако вземем класациите от Националното външно оценяване след VІІ клас и от Държавните зрелостни изпити и видим къде е Разградска област, нямаме никакъв повод за гордост. Как пък една година не мръднахме поне една позиция напред? Дъното определено влияе на самочувствието на всички ни и не знам доколко е коректно да се публикуват такива класации. Както разбрахме, преследвайки по-предно класиране, на доста места селската хитрост и тарикатлък са си казали думата и системата е била прецаквана. Не го казвам като оправдание, но не мога да се съглася, че учениците ни са най-глупавите и учителите ни най-некадърните! Категорично не съм съгласен, още повече, че в цяла България учителите избират от едни и същи учебници, завършили са едни и същи университети, учат по едни и същи учебни планове...

Да не би да има някакви остатъчни поражения от Чернобил и ние да сме най-засегнати? Едва ли ? По-скоро си мисля, че и децата ни по нищо не се отличават от децата, в който и край на България да ги вземете! Чели са ни няколко анализа на РИО за причините, както и набелязаните мерки. Промяна няма! Изглежда се плъзгаме по повърхността!

Има нещо, до което не стигаме в анализите си /или пък не смеем да си признаем/! Ако е второто, работата е зле и трябва хирург!

Но да премина от общото към частното, от национално към областно, та на общинско ниво! Не знам дали ще кажа нещо ново. Каквото и да кажа, имам чувството, че вече съм го казвал.


І. Ще започна с това, че проявявам разбиране и се солидаризирам с усилията на Община Разград да запази и осигури оптимални условия за нормална работа на всички съществуващи училища в общината!

Това обаче не означава, че подкрепям всички действия в тази посока. Какво не подкрепям?

1.Не подкрепям толерирането на недоброто управление на делегирания бюджет на учебно заведение. Толерирането намира израз в безкритичното и безмълвно подписване на Списък-Образец №1.Там ясно се вижда раздутият брой паралелки при малък брой ученици, раздутият педагогически щат, несъответстващ на броя на паралелките, големият брой непедагогически щатове.

2.Не подкрепям финансирането посредством „формулата“ на такъв лошо планиран и управляван бюджет

3.Не подкрепям, че това финансиране става за сметка на бюджетите на други учебни заведения. Това е неморално, защото лишава учебно заведение от полагащата му се издръжка без значение, че е законно, а децата в него - от правото да получат най-доброто за своето образование.

4.Голяма част от учебните заведения за „спасяване“ имат земеделски земи, приходите от които вероятно нямат място в една такава формула. А трябва да се калкулират при пресмятанията!


Формулата се нуждае от прецизиране, като се обърне внимание на следните детайли.

1.Колкото годините на сградния фонд са повече, толкова средствата за поддръжката му са повече.

2.Едносменно или двусменно е обучението в учебното заведение.

3.Каква част от сградния фонд ефективно се ползва за нуждите на учебния процес.

4.Намалени енергийни разходи след саниране, подмяна на отоплителна и осветителна инсталация.

5.Да се финансират оптимизирани щатове, а не раздути!

6.Големият брой ПИГ носят по-голям финансов недостиг- да се намалят.

7.Когато Общинският съвет утвърждава маломерни паралелки, той трябва да им осигури и финансиране от бюджета на общината, т.е извън стандарта, съгл. Наредба №7/29.12.2000 год. на МОН, чл.11


ІІ. ПМГ трябва да бъде устроена в самостоятелна сграда!!! Уж специалисти, уж юристи са ангажирани с казуса. Кмет, Общински съвет, МОН, МЗГ - цялата местна и държавна машина бе впрегната в решаването на проблема. И какво се оказа? Една Димитричка Ангелова се изправи като Матросов срещу тази машина и..я събори. Има нещо гнило около този случай. Някой от тази машина е искал да се случи точно това и не си е свършил нарочно работата както трябва. Ако пък не е нарочно, значи просто не му е там мястото. Ако поздравявам Димитричка за нещо, то е само за това, че имаше куража да обезсмисли една недобре свършена работа!


ІІІ. ГПЧЕ трябва да има физкултурен салон. Във всички разговори, които съм водил, никой не потвърди обратното, но и малко бяха тези, които се ангажираха да работят за тази кауза. Факт е, че салон все още няма! Парадоксалното е, че двете учебни заведения /ГПЧЕ и ПМГ/, в които учат едни от най-добрите деца от областта /видно от резултатите на олимпиади, състезания, последните ДЗИ/, са поставени в ситуация, и то от години, в която сякаш изтърпяват наказание. И това пред погледа на властимащите, без значение кои са те. Защо – не е ясно!

 

Пейчо ГЕОРГИЕВ,

директор на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград